Čeština   |   English

Archiv novinek | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Archiv novinek

01.07.2024 - Kniha naší vážené autorky a kolegyně M. Mikulicové Křesťané v Arábii před islámem... zvítězila tento rok v soutěži vysoce kvalitních monografií sepsaných na UK Praha. Gratulujeme k tomuto excelentnímu úspěchu!

číst více >>

06.06.2024 - V těchto dnech vychází kniha Křesťanská Golgota v Malé Asii (1914–1923): Svědectví, vzpomínky, dokumenty (ed. M. Řoutil)

číst více >>

22.05.2024 - V edici Pro Oriente právě vyšel překlad výběru z hymnů sv. Efréma Syrského Písně Panny Marie (ze syrštiny přeložila M. Mikulicová, přebásnil P. V. Mikulica)

číst více >>

20.05.2024 - Srdečně vás zveme k návštěvě stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy, který se koná v Praze od 23. do 26. 5. – k zakoupení zde bude většina knih z naší edice včetně ročenky Parrésia.

20.01.2024 - Právě vychází sedmnácté číslo ročenky Parrésia (2023).

číst více >>

01.01.2024 - Redakce revue Parrésia i edice Pro Oriente přeje všem svým čtenářům a kolegům úspěšný nový rok 2024!

26.09.2023 - V nakladatelství Pavel Mervart právě vyšel festschrift k jubileu zakladatele edice Pro Oriente a spolušéfredaktora revue Parrésia: „Kráčej s rukou na Pánově pluhu...“. Podoby studií křesťanského východu v 21. století. Michalu Řoutilovi k padesátinám

číst více >>

12.08.2023 - V časopise Dějiny a současnost (6/2023) právě vyšla recenze Lukáše de la Vegy Noska na knihu N. Pigulevské Syrská středověká kultura

číst více >>

03.08.2023 - V časopise Journal of the International Society for Orthodox Church Music vyšla recenze na knihu H. Utidjiana Tntesean and the Music of the Armenian Hymnal.

číst více >>

17.05.2023 - V časopise Dějiny a současnost (4/2023) vyšla recenze arabisty B. Ostřanského na knihu Mlady Mikulicové Křesťané v Arábii před islámem.

číst více >>

11.05.2023 - Srdečně vás zveme k návštěvě stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy, který se koná v Praze od 11. do 14. 5. – k zakoupení zde bude většina knih z naší edice včetně ročenky Parrésia.

28.04.2023 - Právě vyšla kniha překladů z díla významného srbského teologa Justina Popoviće.

číst více >>

08.03.2023 - V těchto dnech vychází překlad monografie Niny V. Pigulevské Syrská středověká kultura.

číst více >>

14.02.2023 - Právě vyšel 55. svazek edice Pro Oriente - kniha Michala Řoutila Nil Sorský: Život a dílo prvního ruského hesychasty.

číst více >>

11.01.2023 - V těchto dnech vychází šestnácté číslo ročenky Parrésia: Revue pro východní křesťanství.

číst více >>

01.01.2023 - Redakce revue Parrésia i edice Pro Oriente přeje všem svým čtenářům a kolegům úspěšný a pokud možno klidný rok 2023!

19.12.2022 - Právě vyšla kniha M. Mikulicové Křesťané v Arábii před islámem: Stopy křesťanského života ve staroarabské poezii

číst více >>

29.11.2022 - V časopise Христианство на Ближнем Востоке / Christianity in the Middle East 6/1 (2022) vyšla recenze M. Luptákové na knihu M. Řoutila Nevěřící, odejděte!

číst více >>

18.07.2022 - V časopise Dingir 2/2022 vyšla recenze na knihu M. Řoutila Nevěřící, odejděte!

číst více >>

09.06.2022 - Vážení čtenáři, redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (9.-12. 6.), kde bude také k dispozici většina knih z naší edice.

číst více >>

21.05.2022 - Právě vyšel 52. svazek edice Pro Oriente - překlad knihy W. Kinziga Pronásledování křesťanů v antice

číst více >>

17.05.2022 - V nejnovějším Katolickém týdeníku vyšla anotace na nové číslo revue Parrésia.

číst více >>

15.01.2022 - V těchto dnech vychází patnácté číslo ročenky Parrésia: Revue pro východní křesťanství.

číst více >>

31.12.2021 - Redakce revue Parrésia i edice Pro Oriente přeje všem svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2022!

číst více >>

25.10.2021 - Dne 21. 10. 2021 obdržel náš vážený autor doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. stříbrnou pamětní medaili za významné celoživotní dílo v oboru systematické teologie a filosofie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

číst více >>

23.09.2021 - Vážení čtenáři, kolegové a přátelé – redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (23.-26.9.), kde bude také k dispozici většina knih z naší edice.

06.09.2021 - Právě vychází 51. svazek edice Pro Oriente - nová kniha Václava Ventury o athoském starci Efrémovi z Katunakie.

číst více >>

03.07.2021 - V příloze Orientace Lidových novin dnes vyšla recenze M. Rychlíka na knihu M. Řoutila Nevěřící, odejděte!

číst více >>

14.06.2021 - Na serveru christnet.eu vyšel rozhovor L. Noska s M. Řoutilem nejen o knize Nevěřící, odejděte!

číst více >>

25.05.2021 - V Katolickém týdeníku (22/2021) vyšla recenze L. Noska na knihu M. Řoutila Nevěřící, odejděte!

číst více >>

05.05.2021 - Kniha M. Recinové „Athénagorás z Athén - Přímluva za křesťany“ získala na Univerzitě Palackého „Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih publikovaných v letech 2019 a 2020“.

číst více >>

17.03.2021 - V časopise České křesťanské akademie Universum (1/2021) vyšla recenze V. Petkeviče na knihu M. Řoutila Nevěřící, odejděte!

číst více >>

07.01.2021 - Právě vychází nové číslo ročenky Parrésia - XIII–XIV (2019–2020).

číst více >>

31.12.2020 - Redakce revue Parrésia i edice Pro Oriente přeje všem svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2021!

16.12.2020 - Na stránkách krestandnes.cz a konzervativninoviny.cz vyšla recenze D. Drápala na knihu Nevěřící, odejděte!

číst více >>

23.11.2020 - Právě vychází jubilejní 50. svazek naší edice - monografie Michala Řoutila Nevěřící, odejděte! Současné pronásledování křesťanů ve vybraných zemích Blízkého východu a Afriky

číst více >>

30.10.2020 - V těchto dnech vychází 49. svazek edice Pro Oriente (4. svazek řady Pravoslavné teologické myšlení) – Josef Hesychasta: Dopisy / O zkušenosti hesychastického života, ed. a překlad V. Ventura

číst více >>

15.10.2020 - Právě vyšel 48. svazek edice Pro Oriente - sv. Efrém Syrský: Velikonoční hymny, ed. M. Mikulicová.

číst více >>

01.05.2020 - Vážené kolegyně, vážení kolegové, se zármutkem v srdci Vám oznamujeme, že v nedožitých 52 letech zemřel náš vzácný kolega a přítel P. Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr. hab.

číst více >>

02.03.2020 - Právě vychází dvanácté číslo ročenky Parrésia: Revue pro východní křesťanství.

číst více >>

01.02.2020 - V časopise Byzantinische Zeitschrift vyšla recenze Eduarda Neupauera na knihu Marcela Martina Světlo z Byzance: Řecká studia v renesanční Itálii, 1360–1534.

číst více >>

01.01.2020 - Redakce přeje všem svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2020!

09.09.2019 - Právě vyšel 47. svazek edice Pro Oriente Kdo byl Melchisedek? Postava kněze-krále v biblických textech a v dějinách, ed. J. Brož.

číst více >>

09.07.2019 - V těchto dnech vychází 46. svazek edice Pro Oriente – překlad raně křesťanského spisu Athénagora z Athén Přímluva za křesťany, který pořídila M. Recinová

číst více >>

22.05.2019 - Vážení kolegové, srdečně vás zveme na prezentaci knihy Efrém Syrský - Hymny o ráji, která se uskuteční ve středu 5. června v 17 hodin na KTF UK, Praha 6, Thákurova 3, místnost P7.

číst více >>

09.05.2019 - Vážení čtenáři, kolegové a přátelé – redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (9.-12.5.), kde bude také k dispozici většina knih z naší edice.

číst více >>

07.05.2019 - Právě vychází 45. svazek edice Pro Oriente - Hymny o ráji svatého Efréma Syrského v překladu M. Mikulicové a přebásnění P. V. Mikulici.

číst více >>

09.04.2019 - Ke knize Digenis Akritis: Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři jsme do sekce Bonusy přidali booktrailer

číst více >>

20.03.2019 - V časopise Clavibus unitis 5 (2016) vyšla recenze na knihu Art of The Armenian Book

číst více >>

22.01.2019 - Právě vychází 44. svazek edice Pro Oriente (pátý svazek řady Byzantská knihovna) – Digenis Akritis: Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři (překlad M. Kulhánková a O. Cikán)

číst více >>

31.12.2018 - Redakce přeje všem svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2019!

číst více >>

11.12.2018 - Právě vychází jedenácté číslo ročenky Parrésia: Revue pro východní křesťanství

číst více >>

03.12.2018 - Dnes vyšel 43. svazek edice Pro Oriente – monografie H. Utidjiana Tntesean and the Music of the Armenian Hymnal

číst více >>

05.09.2018 - Redakce s lítostí oznamuje, že dne 31. srpna zemřel náš ctěný kolega a člen redakční rady revue Parrésia prof. RNDr. PhDr. Evžen Kindler.

27.08.2018 - Právě vyšel třetí svazek řady Pravoslavné teologické myšlení - kniha Václava Ventury Dej krev a získáš ducha. Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty

číst více >>

28.06.2018 - V časopise Slovanský přehled (1/2018) vyšla recenze Bohuslava Litery na knihu Katastrofa křesťanů.

číst více >>

17.05.2018 - V Katolickém týdeníku 20/2018 právě vyšla recenze Lukáše Noska na knihu El Hassana bin Talála Křesťanství v arabském světě

číst více >>

09.05.2018 - Vážení čtenáři, kolegové a přátelé – redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (10.-13.5.), kde bude také k dispozici většina knih z naší edice.

číst více >>

17.03.2018 - V sobotních Lidových novinách (17. března 2018) vyšla krátká recenze M. Rychlíka na knihu Křesťanství v arabském světě.

číst více >>

06.03.2018 - V časopise Dingir právě vyšla recenze na knihu El Hassana bin Talála Křesťanství v arabském světě

číst více >>

12.02.2018 - Právě vyšel 41. svazek edice Pro Oriente – monografie Marcela Martina Světlo z Byzance

číst více >>

25.01.2018 - V časopise TeDeum (5/2017) vyšla recenze prof. Evžena Kindlera na knihu Katastrofa křesťanů

číst více >>

01.01.2018 - Redakce přeje všem svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2018!

18.12.2017 - Právě vyšel 40. svazek edice Pro Oriente – monografie El Hassana bin Talála Křesťanství v arabském světě (přel. Tomáš Laně)

číst více >>

28.11.2017 - Právě vyšlo nové číslo ročenky Parrésia (IX–X/2015–2016).

číst více >>

25.11.2017 - Na konci listopadu vyšly další dva svazky (č. 38 a 39) edice Pro Oriente - knihy S. Sacharova Vidět Boha, jaký je a J. Romanidise Frankové, Římané, feudalismus a nauka.

číst více >>

16.11.2017 - Dovolujeme si vás pozvat na výstavu Křesťanský východ zblízka: desáté výročí odborné edice Pro Oriente a revue Parrésia, která proběhne NK Praha od 22. 11. 2017 do 13. 1. 2018. Všichni jste zváni 22. 11. v 17.00 na vernisáž!

číst více >>

13.11.2017 - Na stránkách christnet.eu vyšel rozhovor s M. Řoutilem o knize Katastrofa křesťanů

číst více >>

31.10.2017 - Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na další prezentaci knihy Katastrofa křesťanů, která se uskuteční ve čtvrtek 2.11. v 18.30 v Praze v Literární kavárně Řetězová.

číst více >>

23.10.2017 - Vážení čtenáři, srdečně vás zveme na besedu nad knihou Katastrofa křesťanů, která se uskuteční tuto středu 25.10. v 19.30 v pražské Dominikánské 8 (barokní refektář, vstup Jilská 7a).

číst více >>

21.08.2017 - V rámci pořadu Knižní pól na stanici Český rozhlas 3 - Vltava hovořil Zdenko Pavelka o knize Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923 (text v Recenzích a ohlasech)

číst více >>

10.08.2017 - V Katolickém týdeníku 32/2017 vyšla recenze Lukáše Noska na knihu Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923.

číst více >>

05.07.2017 - Na serverech neviditelnypes.lidovky.cz a krestandnes.cz vyšla recenze Dana Drápala na knihu Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923.

číst více >>

23.05.2017 - Vážení čtenáři, právě vyšel 37. svazek edice Pro Oriente - kniha Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923 autorů M. Řoutila, P. Košťálové a P. Nováka.

číst více >>

09.05.2017 - Vážení čtenáři, kolegové a přátelé – redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku (L503) nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (11.-14.5.), kde bude k dispozici většina knih z naší edice.

23.02.2017 - V časopise Listy filologické 3-4 (2016) vyšla recenze Ireny Zachové na překlad spisu Ióanna Klimaka Nebeský žebřík.

číst více >>

31.12.2016 - Redakce přeje svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2017!

20.10.2016 - V časopise Dějiny a současnost 8/2016 vyšla recenze Martin Šorma na knihu S. A. Ivanova Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství

číst více >>

03.10.2016 - Vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na výstavu Arménské knižní umění, která proběhne v NK Praha od 12. do 25. října t. r., na níž bude rovněž prezentován jako 36. svazek edice Pro Oriente stejnojmenný výpravný katalog

číst více >>

09.06.2016 - Vážení čtenáři, právě vyšel 35. svazek edice Pro Oriente - kniha metropolity Ilariona Alfejeva Mystérium víry. Až do září lze knihu objednat pouze u nakladatele.

číst více >>

16.05.2016 - Vážení čtenáři, právě vyšel 34. svazek edice Pro Oriente - překlad raně středověkého spisu Jeskyně pokladů od M. Mikulicové.

číst více >>

13.05.2016 - Vážení čtenáři, právě vyšel 33. svazek edice Pro Oriente - monografie A. Külzera Byzanc.

číst více >>

10.05.2016 - Vážení čtenáři, kolegové a přátelé - redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku (L503) nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (12.-15.5.), kde budou k mání jak dvě novinky, tak další publikace.

číst více >>

26.04.2016 - V těchto dnech jsme odeslali do tisku 33. a 34 svazek edice Pro Oriente - monografii A. Külzera Byzanc a překlad raně středověkého spisu Jeskyně pokladů M. Mikulicové.

číst více >>

06.02.2016 - Na blogu nitriaorthodoxy.blogspot.cz vyšla recenze Jan Křipače na knihu Nebeský žebřík Ióanna Klimaka.

číst více >>

30.01.2016 - V časopise Rossica Olomucensia (LIV, 1/2015) vyšla recenze Jitky Komendové na sedmý svazek ročenky Parrésia.

číst více >>

26.01.2016 - Právě vyšel 32. svazek edice Pro Oriente - překlad asketického spisu byzantského mystika Ióanna Klimaka Nebeský žebřík od A. Sarkissian.

číst více >>

21.01.2016 - Právě vyšel 31. svazek edice Pro Oriente - monografie M. Kulhánkové Bohulibé dobrodružství. Naratologická analýza byzantských vyprávění prospěšných pro duši (v němčině).

číst více >>

01.01.2016 - Redakce přeje svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2016!

15.12.2015 - V těchto dnech jsme odeslali do tisku 31. svazek edice Pro Oriente - monografii M. Kulhánkové Bohulibé dobrodružství. Naratologická analýza byzantských vyprávění prospěšných pro duši (v němčině).

číst více >>

03.11.2015 - Právě vyšel 30. svazek edice Pro Oriente ‒ antologie staroruské literatury 11.‒12. století Svatí a hříšníci (přeložil M. Téra).

číst více >>

06.10.2015 - V časopise Listy filologické 1-2 (2015) vyšla recenze J. Pavlíka na knihu M. Kulhánkové Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy. Byzantská vyprávění prospěšná pro duši.

číst více >>

21.09.2015 - V časopise Dějiny a současnost (7/2015) vyšla recenze na knihu Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika, kterou přeložil M. Téra.

číst více >>

14.08.2015 - Vážení čtenáři, nové číslo ročenky Parrésia (VIII, 2014) vyšlo 14. srpna. Až do konce září, kdy bude revue distribuována do knihkupectví, si ji můžete objednat v redakci.

číst více >>

13.07.2015 - Na serveru iliteratura.cz vyšla recenze na knihu S. A. Ivanova Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství.

číst více >>

14.05.2015 - Vážení čtenáři, kolegové a přátelé - redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (14.-17.5.)!

11.05.2015 - Právě vyšel 29. svazek edice Pro Oriente - monografie S. A. Ivanova Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství (přeložili J. Komendová a M. Řoutil).

číst více >>

30.03.2015 - V časopisu Studia Mediaevalia Bohemica (5/2013) právě vyšlo zamyšlení J. Komendové nad knihami ruského byzantologa S. A. Ivanova.

číst více >>

30.01.2015 - V časopise Graeco-latina Brunensia /č. 19/2 (2014)/ vyšla recenze O. Cikána na první tři svazky ediční řady Byzantská knihovna.

číst více >>

09.01.2015 - Právě vyšel 28. svazek edice Pro Oriente - překlad M. Téry Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika.

číst více >>

01.01.2015 - Redakce přeje svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2015!

12.12.2014 - V těchto dnech jsme odeslali do tisku 28. svazek edice Pro Oriente - překlad M. Téry Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika.

číst více >>

22.10.2014 - Vážení kolegové, revue Parrésia byla i pro rok 2015 zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

číst více >>

01.09.2014 - V časopise Dějiny a současnost 6/2014 vyšel rozhovor J. Komendové s naším autorem, ruským byzantologem S. A. Ivanovem

číst více >>

18.08.2014 - Vážení čtenáři, právě vyšel sedmý svazek ročenky Parrésia (VII/2013). Až do konce září, kdy bude revue distribuována do knihkupectví, si ji můžete objednat k zaslání poštou v redakci.

číst více >>

25.07.2014 - Vážení čtenáři, právě jsme odevzdali do tisku sedmý svazek ročenky Parrésia (VII/2013), jenž vyjde 6. srpna.

02.07.2014 - Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás nový oddíl nazvaný „Materiály“, v němž naleznete v el. verzi doplňující informace k publikacím v tištěné podobě revue.

16.06.2014 - Právě vyšel 27. svazek edice Pro Oriente - monografie ruského historika B. N. Florji Církevní rozkol a slovanský svět.

číst více >>

12.05.2014 - Vážení čtenáři, redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve na návštěvu stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (15.-18.5.). K zakoupení zde bude mj. nový, již 26. svazek edice Pro Oriente Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy.

číst více >>

28.04.2014 - V časopise Salve 4 (2013) vyšla recenze Josefa Bartoně na Slovník raněkřesťanské literatury Východu M. Starowieyského.

číst více >>

18.03.2014 - V časopise Listy filologické 136 (2013) vyšla recenze R. Fialové na knihu A. Sarkissianové Ať múzy promluví. Tři byzantská kvazidramata.

číst více >>

09.03.2014 - V časopise Konštantínove listy 6 (2013) vyšla recenze M. Škutové na knihu S. A. Ivanova Byzantské misie.

číst více >>

03.02.2014 - Vážení kolegové, revue Parrésia byla právě zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

číst více >>

01.01.2014 - Vážení čtenáři, redakce ročenky Parrésia vám přeje mnoho zdraví a tvůrčích sil v roce 2014!

19.12.2013 - Dne 19. prosince vyšel 25. svazek edice Pro Oriente - monografie metropolity Ilariona Alfejeva Kristus - Vítěz nad podsvětím

číst více >>

16.12.2013 - V časopise Teologické texty 4/2013 vyšla recenze Davida Vopřady na knihu prof. Marka Starowieyského Slovník raněkřesťanské literatury Východu

číst více >>

11.12.2013 - Dne 10. prosince vyšly dva nové svazky edice Pro Oriente (č. 23 a 24) - Moniky Langrock Hopes and frustrations of Lebanese Christians a Barhebraeova Kratochvilná vyprávění.

číst více >>

05.12.2013 - V časopise Dějiny a současnost 9/2013 vyšla recenze Michala Téry na knihu Niny V. Sinicynové Odysea Maxima Řeka

číst více >>

20.11.2013 - V těchto dnech byly do tiskárny poslány dvě knihy - Barhebraeova Kratochvilná vyprávění a Moniky Langrock Hopes and frustrations of Lebanese Christians, obě vyjdou 10. prosince t.r.

číst více >>

25.10.2013 - V časopise Nový Orient 2/2013 vyšla recenze na Slovník M. Starowieyského od P. Košťálové, text naleznete v oddílu Recenze a ohlasy.

číst více >>

14.10.2013 - Ke knize M. Starowieyského byla doplněna recenze R. Zarzeczného, S.J., z časopisu Orientalia Christiana Periodica 1/2013 (v italštině).

číst více >>

01.10.2013 - V těchto dnech bylo do knihkupectví distribuováno nové číslo ročenky Parrésia (VI/2012).

číst více >>

15.05.2013 - Právě vyšel 22. svazek edice Pro Oriente, monografie A. E. Müllera Hora Athos. Dějiny mnišské republiky.

číst více >>

01.05.2013 - Právě vyšel 21. svazek edice Pro Oriente, monografie N. V. Sinicynové Odysea Maxima Řeka. Renesanční Itálie - Athos - Moskevská Rus

číst více >>

Novinky

Partneři