Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Hymny o ráji

Efrém Syrský
Ze syrštiny přeložila a výkladovými poznámkami opatřila Mlada Mikulicová, přebásnil P. Vladimír Mikulica.

Hymny o ráji svatého Efréma Syrského vznikly jako katechetické rozjímání o Adamově prvotní kráse a o jeho kněžské úloze v ráji, kde směl pobývat v blízkosti jeho nitra – tajemné Boží přítomnosti. Když prarodiče lidstva selhali v této úloze, poté co uposlechli hadův návod k opovážlivosti, ztratili rajský život. Sám Bůh přijal tělo člověka-Adama , aby pokořil Satana a smrt a otevřel tak znovu bránu ráje „vítězům“, kteří v jeho síle bojovali za pozemského života s nástrahami Zlého. Dvanáct hymnických písní barvitě líčí krásy rajské zahrady, stromů a květů, příbytků určených pro spravedlivé. Básník-katecheta se nepokládá za hodného obyvatele ráje, ale v pokoře touží alespoň po místě na jeho okraji. Hymny byly určeny k recitaci se sborovým zpěvem refrénu.

Svatý Efrém se narodil kolem roku 306 patrně v severosyrském městě Nisibis, dnešním Nusajbínu (Nusaybin) v Turecku. Zpráv o jeho životě není mnoho a ještě méně údajů je jistých. Podle zmínky v některých hymnech pocházel z křesťanské rodiny. Tíhl k samotě a patrně prožil nějaký čas v poustevnách, avšak brzy byl povolán činnému životu. Stal se jáhnem biskupa Jakuba (asi 308–338) a v jáhenské službě setrval i za jeho nástupců. Jeho úlohou bylo vyučovat ve víře a ve znalosti Písma svatého a zpívat svatou liturgii. Jeho biblická rozjímání mají podobu písní ve slokách s refrénem, který zpíval chór. Jako melódos – regens chori zapojil do liturgického zpěvu také ženskou scholu.

V této knize se čtenáři nabízí první český překlad sbírky pořízený ze syrštiny a doplněný poznámkami a úvodní kapitolou o teologii ráje u svatého Efréma Syrského.

JazykČeština
Počet stran192
Typpevná vazba
Rok vydání2018
ISBN978-80-7465-353-7
Rozměry145 x 205 mm

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři