Čeština   |   English

Stalo se | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Stalo se

16.05.2016

Veletrh Svět knihy, Praha 2016

Ve dnech 12.‒15. května proběhl na pražském Výstavišti další ročník mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy.

Jako již tradičně se této události zúčastnilo také nakladatelství Pavel Mervart, které představilo k této příležitosti několik novinek.

Z edice Pro Oriente zde byly poprvé prezentovány dvě publikace ‒ překlad raně středověkého spisu Jeskyně pokladů od M. Mikulicové a monografie A. Külzera Byzanc (přel. V. Drbal).

Na společné fotografii vidíme zprava doleva: nakladatele Pavla Mervarta, výkonnou redaktorku ročenky Parrésia Janu A. Novákovou, grafičku Kateřinu Vytejčkovou, editora Michala Řoutila a jednoho z našich vážených autorů, biblistu Jaroslava Brože.

18.02.2013

Přednáška prof. Marka Starowieyského na CMTF UP Olomouc a v Národní knihovně Praha

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s edicí Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart) vás zvou na přednášku prof. Marka Starowieyského „Starověcí autoři křesťanského Orientu“, která bude proslovena v úterý 9. dubna 2013, 17.00 hod., CMTF UP, Univerzitní 22, učebna U11, 3. patro.

30.09.2012

Prezentace českého překladu knihy prof. Petera Schreinera Konstantinopol. Dějiny a archeologie

Redakce ročenky Parrésia si vás dovoluje pozvat na prezentaci českého překladu knihy prof. Petera Schreinera „Konstantinopol. Dějiny a archeologie" (edice Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu, sv. 15).

13.09.2012

Prezentace českého překladu Slovníku raněkřesťanské literatury Východu. Arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura prof. Marka Starowieyského

Prezentace knihy se uskuteční dne 20. září 2012 v rámci „Patristické konference 2012“ během výroční schůze patristické společnosti (začátek 17.30, budova Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc, Univerzitní ul. č. 22).

Novinky

Partneři