Čeština   |   English

Aktuální číslo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Aktuální číslo

Parrésia XVI (2022)

Revue pro východní křesťanství

Michal Řoutil, Pavel Milko (eds.)

Šestnácté číslo naší ročenky přináší tematický blok Hereze, alternativy, odpadlíci, ale i další zajímavé stati a překlady.

OBSAH

TEMATICKÝ BLOK – HEREZE, ALTERNATIVY, ODPADLÍCI

Pavel Milko – Dvanáct anathemat efeského sněmu roku 431

Marina Luptáková – První vítězství orthodoxie nad „herezí“ ikonoklasmu: Sedmý ekumenický sněm (druhý nikájský) a jeho „Vymezení“ (stručný úvod do kontextu)

Lukáš de la Vega Nosek – Třaskavé odmítnutí „hereze“ islámu z 9. století: ʿAbd al-Masíh ibn Isháq al-Kindí a jeho Polemika

Michal Téra – Metodějova doktrína a gótská písmena. Zápas o slovanskou liturgii v chorvatsko-dalmatském prostoru v raném středověku

Michal Téra – Selektivní paměť manuskriptu – tzv. bosenská církev v dobových pramenech a novodobých teoriích

ORTHODOXIA ET ORIENTALIA

Tomáš Huďa – Anafora Teodora z Mopsuestie: Heterodoxná alebo ortodoxná prex eucharistica?

MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM

Lubomíra Havlíková – „A bylo veliké mření všelikého lidu“: na živé téma aneb není epidemie jako epidemie

FONTES

Anathemata 12. století proti bogomilům (přeložil a komentáři doplnil Pavel Milko)

Michal Řoutil – Josif Volocký a jeho Slovo odsuzující heretiky

BIBLIOTHÉKA

Lukáš de la Vega Nosek – Pár slov k italské křesťanské arabistice: Přehledová recenze ediční práce italské asociace Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana (GRAC) a její edice Patrimonio Culturale Arabo-Cristiano

Haig Utidjian – Andrea-Bianka Znorovszky and Gerhard Jaritz (ed.), Marian Devotion in the Late Middle Ages: Image and Performance

MÉMORIAL

Lubomíra Havlíková – Balkánské reminiscence (K poválečné cestě Milady Paulové do Bulharska a Jugoslávie

ESEJ

Georgij P. Fedotov – Pravoslaví a historická kritika (překl. Michal Siažik)

DOKUMENTY

Dokumenty Ruské pravoslavné církve o lidských právech z roku 2006 a 2008 (překl. Zdenko Širka)

ZPRÁVY

Armenistika žije! Aneb dvě stručné zprávy o akademickém dění v našem prostoru (Petra Košťálová)

RECENZE

Albocicade, Chrétiens en débat avec l’islam VIIe–XXIe siècle. Paul d᾽Antioche, Anba Jirji al-Semani, Théodore Abu Qurrah, Timothée I de Bagdad (Lukáš de la Vega Nosek)

Jeff W. Childers, Divining Gospel: Oracles of Interpretation in a Syriac Manuscript of John (Magdalena Vytlačilová)

Kristína Pavlovičová, Veľkomoravský Proglas; Kristína Pavlovičová Prológy Teofylakta Ochridského; Kristína Pavlovičová, Jozef Pavlovič, Slová sv. Klimenta Ochridského (Michal Téra)

ʿAmr ibn Mattā al-Ṭirhānī (XIs), Notizie dei patriarchi della Chiesa dell´Oriente dal libro «al-Miǧdal» (Ahbār faṭārikah kursī al-mašriq min kitāb al-Miǧdal) (Lukáš de la Vega Nosek)

Benny Morris & Dror Zeʼevi, The Thirty-Year Genocide: Turkeyʼs Destruction of Its Christian Minorities, 1894–1924 (Michal Řoutil)

Obrazová příloha: Nekropole věřících tzv. bosenské církve ve vesnici Radimlja (Bosna a Hercegovina) (foto Irena Řoutilová)

Ročenku si můžete objednat přímo v redakci, u nakladatele, nebo u dobrých knihkupců.

JazykČeština, slovenčina, angličtina, anglické summary
Počet stran287
TypBrožovaná
Rok vydání2022
ISSN1802-8209
ISBN978-80-7465-578-4

Archiv starších čísel