Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Písně Panny Marie

Výběr z hymnů O narození Páně

Autor: Efrém Syrský
Ze syrštiny přeložila a výkladovými poznámkami opatřila Mlada Mikulicová, přebásnil P. Vladimír Mikulica

Písně Panny Marie jsou jádrem sbírky vánočních hymnů svatého Efréma, které se zpívaly při svátcích Narození a Zjevení Páně. Navazují na Hymny o ráji a mají liturgické pokračování ve Velikonočních hymnech.

Adamova rajská sláva, ztracená neposlušností Božímu řádu, se ukazuje Božím přijetím lidského těla – Ježíšovým narozením – a je člověku navrácena, když Boží Syn přijímá útrapy lidského těla, vítězí na hříchem a smrtí a vyvádí z ďábelské moci ty, kdo toužebně očekávají věčný život.

V českém překladu tak vychází básnická trilogie o pádu člověka a o jeho záchraně, jak ji uchovává syrská křesťanská tradice.

JazykČeština, anglické summary
Počet stran211
Typvázaná
Rok vydání2023
ISBN978-80-7465-603-3
Rozměry145 x 210

Mlada Mikulicová, Ph.D. vystudovala anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, náboženské nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorský program Dějiny a teorie literatur zemí Asie a Afriky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1991 učí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze odbornou angličtinu. V současnosti též vede semináře biblické hebrejštiny, arabštiny pro teology, náboženských reálií Bible a Koránu. Zabývá se jazyky a náboženskými texty Předního východu ve starověku a středověku. Publikovala monografie „Nebeské shromáždění ve Starém zákoně: Dědictví kultur Předního východu“, „Biskup Severus z Ašmúnajnu: Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě“. V edici Pro Oriente vyšly překlady arabského křesťanského spisu Jeskyně pokladů, dva svazky z díla sv. Efréma Syrského Hymny o rájiVelikonoční hymny a monografie Křesťané v Arábii před islámem: Stopy křesťanského života ve staroarabské poezii.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři