Čeština   |   English

Edice Pro Oriente | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Jeskyně pokladů

Kniha zjevení svatého Petra Klementovi


překlad z arabštiny a komentář Mlada Mikulicová

Raně středověký spis „Jeskyně pokladů“ existuje v několika dosud nalezených rukopisných verzích: v syrštině, arabštině, etiopštině, gruzínštině a koptštině. Je zřejmé, že se těšil v křesťanském Orientu velké oblibě. O místě původu s jistotou nevíme, avšak pravděpodobně pochází ze Sýrie z okruhu školy svatého Efréma. Arabská verze z 9. století je zasazena do rámce pseudoklementinských spisů. Vypráví biblické dějiny s apologetickým cílem vyložit starozákonní události jako první dějství spásy člověka skrze Božího Syna a Adamova potomka, Ježíše Krista. Jeskyně s Adamovým tělem a rajským dědictvím zlata, kadidla a myrhy, představuje v druhém dějství Kristův hrob jako místo vykoupení z dědičné viny. Kniha je katechetickou parafrází Písma a zároveň poutní legendou o Golgotě, obsahující starobylé genealogické a liturgické vsuvky.

JazykČeština, anglické resumé
Počet stran217
TypVázaná
Rok vydání2016
ISBN978-80-7465-174-8
Rozměry145 x 210 mm

Mlada Mikulicová, Ph.D. studovala anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, náboženské nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorský program Dějiny a teorie literatur zemí Asie a Afriky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1991 učí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze odbornou angličtinu. V současnosti též vede semináře biblické hebrejštiny, arabštiny pro teology, náboženských reálií Bible a Koránu. Zabývá se jazyky a náboženskými texty Předního východu ve starověku a středověku. Publikovala monografie „Nebeské shromáždění ve Starém zákoně: Dědictví kultur Předního východu“, „Biskup Severus z Ašmúnajnu: Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě“.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři