Čeština   |   English

O edici | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

O edici

Edice Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu vychází v nakladatelství Pavel Mervart od roku 2007, jejím zakladatelem a hlavním editorem je Michal Řoutil.

Mezi její cíle patří:

  • Obohatit český kulturní kontext o zásadní práce z dějin a kultury východního křesťanství, a to jak novými knihami, tak reedicemi
  • Prostřednictvím překladů významných děl z originálních jazyků napomoci k hlubšímu studiu a pochopení duchovních základů a spirituality východního křesťanství
  • Publikovat práce mladých českých vědců zabývajících se danými tématy
  • Podporovat a propagovat v co nejširší míře studium křesťanského Východu jako integrální součásti světového křesťanstva

Součástí edice je několik dalších řad. Byzantská knihovna se soustředí na překlady důležitých děl byzantské literatury, v roce 2017 rovněž vyšly první svazky řad Pravoslavné teologické myšlení a Současné dějiny východních církví.

V rámci edice vychází ve spolupráci s Ústavem východního křesťanství HTF UK Praha ročenka Parrésia. Revue pro východní křesťanství, přinášející nejaktuálnější výsledky výzkumu českých i zahraničních vědců.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři