Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Velikonoční hymny

Svatý Efrém Syrský
Ze syrštiny přeložila a výkladovými poznámkami opatřila Mlada Mikulicová, přebásnil P. Vladimír Mikulica

Velikonoční hymny svatého Efréma Syrského (306–373) představují soubor liturgické poezie navazující na nedávno vyšlé Hymny o ráji (45. svazek edice Pro Oriente, Červený Kostelec 2018).

Katechetické téma z knihy Genesis o stvoření člověka, jeho vině, ztrátě ráje a Božím příslibu jeho záchrany z věčné smrti zde vrcholí oslavou křesťanského velikonočního tajemství – vítězného souboje Ježíše Krista se satanem, strůjcem lidské zhouby. Jako celá hymnologie svatého Efréma i velikonoční hymny byly složeny pro liturgický chór syrské pravoslavné církve, v níž se dodnes používají.

Syrské lekcionáře je zaznamenávají jako součást velikonočních liturgií. Mimoto jsou obsaženy v tematických rukopisných souborech k svátku velikonočního beránka a nekvašených chlebů (židovská Pascha), k liturgii památky utrpení a smrti Ježíše Krista (Pascha Kristova) a ke slavné liturgii Kristova vzkříšení.

Benediktinský mnich, orientalista Edmund Beck (1902–1991) zpracoval v jeho době dostupné rukopisné sbírky do kritické tištěné edice názvem Paschální hymny (Hymnes pascales, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, sv. 248, Scriptores Syri, sv. 108, Louvain 1964), v níž je celek pětatřiceti hymnů rozdělen podle trojice velikonočních svátků do oddílů O svátku nekvašených chlebů (jednadvacet hymnů De Azymis), O ukřižování (devět hymnů De Crucifixione) a O vzkříšení (pět hymnů De Resurrectione). Počet hymnů je v těchto třech souborech nerovnoměrný kvůli porušenému stavu existujících rukopisných sbírek. Některé hymny nebo části hymnů chybí. Velikonoční hymnologie svatého Efréma byla patrně mnohem bohatší a prozatím známe pouze její torzo.

JazykČeština, shrnutí v angličtině
Počet stran279
TypVázaná
Rok vydání2020
ISBN978-80-7465-426-8
Rozměry145 x 205 mm

Mlada Mikulicová, Ph.D. studovala anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, náboženské nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorský program Dějiny a teorie literatur zemí Asie a Afriky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1991 učí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze odbornou angličtinu. V současnosti též vede semináře biblické hebrejštiny, arabštiny pro teology, náboženských reálií Bible a Koránu. Zabývá se jazyky a náboženskými texty Předního východu ve starověku a středověku. Publikovala monografie „Nebeské shromáždění ve Starém zákoně: Dědictví kultur Předního východu“, „Biskup Severus z Ašmúnajnu: Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě“ a v edici Pro Oriente překlady – arabský křesťanský spis Jeskyně pokladůHymny o ráji sv. Efréma Syrského.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři