Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Křesťané v Arábii před islámem

Stopy křesťanského života ve staroarabské poezii

Mlada Mikulicová

Autentických arabských křesťanských textů, které by se vztahovaly k předislámské době, není mnoho a i z těch, které se dochovaly, jen obtížně vysvítá obraz o křesťanské víře jejich autorů. Zlomky připomínající události z Písma nebo útržkovité obrazy chrámů, modliteb, mnišského života málokdy vyjadřují autorovo vlastní přesvědčení. Takzvaná předislámská poezie nabyla dnes známé podoby v prvních staletích formujícího se islámu a odráží jeho interpretační záměry.

Tato kniha nabízí nejprve pohled na historickou mapu Arabského poloostrova na základě dobových zpráv řeckých, syrských a arabských autorů, dále stručný úvod do arabského básnického mistrovství s krátkými ukázkami ze staroarabské poezie a nakonec čítanku veršů, nesoucích jména slavných předislámských básníků jako Kuss bin Sáida, Zajd bin Adí, Umajja bin Abí al-Salt a Ášá Kajs.

Výběr třiatřiceti ukázek je seřazen podle katechetického klíče od zamyšlení nad smrtí, věčností a údělem duše k úvaze o Boží moci ve stvoření, o lidské vzpouře a o Božím milosrdenství. Nakonec je připojeno několik zlomků ukazujících na křesťanský život. Tyto stopy, jakoby zaváté pískem, dávají tušit duchovní bohatství arabské předislámské doby, formované nejen kmenovým pohanským dědictvím, ale také křesťanským životním stylem vyšlým z kultur vyspělých okolních říší.

JazykČeština, anglické summary
Počet stran328
Typvázaná
Rok vydání2022
ISBN978-80-7465-547
Rozměry145 x 210

Mlada Mikulicová, Ph.D. studovala anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, náboženské nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorský program Dějiny a teorie literatur zemí Asie a Afriky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1991 učí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze odbornou angličtinu. V současnosti též vede semináře biblické hebrejštiny, arabštiny pro teology, náboženských reálií Bible a Koránu. Zabývá se jazyky a náboženskými texty Předního východu ve starověku a středověku.

Publikovala monografie „Nebeské shromáždění ve Starém zákoně: Dědictví kultur Předního východu“, „Biskup Severus z Ašmúnajnu: Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě“ a v edici Pro Oriente překlady – arabský křesťanský spis Jeskyně pokladů a dva svazky z díla sv. Efréma Syrského – Hymny o ráji a Velikonoční hymny.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři