Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Nevěřící, odejděte!

Současné pronásledování křesťanů ve vybraných zemích Blízkého východu a Afriky

Michal Řoutil

„… budeme proti vám společně bojovat, dokud tento svět neskončí“.

islamistické heslo

„Dnes již křesťané překonali židy a stali se nejpronásledovanější skupinou osob na tváři země“.

rabín Jicchok Adlerstein

Pronásledování a diskriminace křesťanů v současnosti dosahuje celosvětové šíře, některé statistiky uvádějí ročně až 260 milionů ohrožených osob. Zvláště alarmující je situace v oblasti Blízkého východu a severní Afriky.

Předkládaná kniha se zaměřuje na několik zemí tohoto regionu, konkrétně na Turecko, Kypr, Ázerbájdžán, Izrael/Palestinskou autonomii, Jordánsko, Libanon, Egypt, Írán, Saúdskou Arábii, Irák a Sýrii; ve stručném přehledu pak také na Pákistán, Afghánistán, Libyi, Súdán a Jižní Súdán. Každá kapitola sestává z dílčích podkapitol – v chronologickém pořádku seznamují čtenáře s dějinami křesťanství v dané zemi, popisují život místních církví, věnují se důležitým společenským milníkům.

Stěžejní části se zaměřují na osudy křesťanů od počátku 20. století do dnešních dnů. V případě těch zemí, v nichž momentálně dochází k rozsáhlému pronásledování (Irák, Sýrie, Afghá­nistán, Pákistán, Libye, Súdán) či zvýšené diskriminaci křesťanů (Írán, Saúdská Arábie), se výklad soustředí na kvalifikaci, kvantifikaci a podrobný popis probíhajících událostí.

Kniha dále obsahuje unikátní fotografický doprovod, originální mapy křesťanské přítomnosti v daných oblastech a rozsáhlou přílohu s demografickými statistikami.

Vyjde na konci listopadu 2020.

JazykČeština, anglické summary
Počet stran632
TypVázaná
Rok vydání2020
ISBN978-80-7465-434-3

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. (1973) ‒ zakladatel edice Pro Oriente: Dědictví křesťanského Východu a šéfredaktor ročenky Parrésia: Revue pro východní křesťanství. Absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ústav slavistických a východoevropských studií). Kromě slavistiky se věnuje studiu křesťanského Východu, osudům křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské genocidě. Působí též jako překladatel, editor a odpovědný redaktor.

Je spoluautorem knih Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923 (společně s P. Košťálovou a P. Novákem), J. Gebelt (ed.) Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě (2016) a Dějiny Ruska (kol. aut., 2017).

Viz též academia.edu.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři