Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Nevěřící, odejděte!

Současné pronásledování křesťanů ve vybraných zemích Blízkého východu a Afriky

Michal Řoutil

„… budeme proti vám společně bojovat, dokud tento svět neskončí“.

islamistické heslo

„Dnes již křesťané překonali židy a stali se nejpronásledovanější skupinou osob na tváři země“.

rabín Jicchok Adlerstein

Pronásledování a diskriminace křesťanů v současnosti dosahuje celosvětové šíře, některé statistiky uvádějí ročně až 260 milionů ohrožených osob. Zvláště alarmující je situace v oblasti Blízkého východu a severní Afriky.

Předkládaná kniha se zaměřuje na několik zemí tohoto regionu, konkrétně na Turecko, Kypr, Ázerbájdžán, Izrael/Palestinskou autonomii, Jordánsko, Libanon, Egypt, Írán, Saúdskou Arábii, Irák a Sýrii; ve stručném přehledu pak také na Pákistán, Afghánistán, Libyi, Súdán a Jižní Súdán. Každá kapitola sestává z dílčích podkapitol – v chronologickém pořádku seznamují čtenáře s dějinami křesťanství v dané zemi, popisují život místních církví, věnují se důležitým společenským milníkům.

Stěžejní části se zaměřují na osudy křesťanů od počátku 20. století do dnešních dnů. V případě těch zemí, v nichž momentálně dochází k rozsáhlému pronásledování (Irák, Sýrie, Afghá­nistán, Pákistán, Libye, Súdán) či zvýšené diskriminaci křesťanů (Írán, Saúdská Arábie), se výklad soustředí na kvalifikaci, kvantifikaci a podrobný popis probíhajících událostí.

Kniha dále obsahuje unikátní fotografický doprovod, originální mapy křesťanské přítomnosti v daných oblastech a rozsáhlou přílohu s demografickými statistikami.

JazykČeština, anglické summary
Počet stran632
TypVázaná
Rok vydání2020
ISBN978-80-7465-434-3

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. (1973) ‒ zakladatel edice Pro Oriente: Dědictví křesťanského Východu a šéfredaktor ročenky Parrésia: Revue pro východní křesťanství. Absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ústav slavistických a východoevropských studií). Kromě slavistiky se věnuje studiu křesťanského Východu, osudům křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské genocidě. Působí též jako překladatel, editor a odpovědný redaktor.

Je spoluautorem knih Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923 (společně s P. Košťálovou a P. Novákem), J. Gebelt (ed.) Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě (2016) a Dějiny Ruska (kol. aut., 2017).

Viz též academia.edu.

„V autorově úvodu najdeme větu „Kniha nemá konfrontační charakter.“ Připadalo mi to nemožné. Nicméně… autor má pravdu. Podobně jako kniha Katastrofa křesťanů na mě i tato nová kniha působila děsivě právě tím, že věcně popisuje, co se stalo, skoro až s jakousi odtažitostí, spjatou s přísnou vědeckou akribií. Přinejmenším na mě to působí mnohem silněji, než kdyby šlo o nějaký ideologický pamflet nebo emocionální popis dokumentovaných hrůz. V tomto ohledu před autorem smekám – v knize jsou pasáže, které jsem nedokázal ani přečíst, aniž by na mě padala jakási existenciální tíseň, natož abych byl schopen něco takového napsat“.

Dan Drápal, Konzervativní noviny, 13. 12. 2020

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři