Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Dopisy / O zkušenosti hesychastického života

Josef Hesychasta
Přeložil a úvod a doslov napsal Václav Ventura

Dopisy a text „O zkušenosti hesychastického“ života athoského starce Josefa hesychasty († 1959) otevírají vhled do duchovního světa pravoslaví, do jejího jádra, jež je obsaženo v tradici hesychasmu.

Dopisy jsou adresovány mnichům a mniškám, starcovým žákům a žákyním, ale také rodině a dalším křesťanům žijícím ve světě. Jsou jakýmsi duchovním doprovázením, které evidentně přesahuje přímé adresáty a obrací se i dnes na ty, kteří usilují o radikální život následování Krista. Jsou především školou vnitřní modlitby, jejímž zkušeným mistrem starce Josef byl. V této škole se také „vyučují“ další znalosti duchovního života, mimo jiné asketické úsilí o svobodu od temných tendencí lidského života – vášní, svobodu, jež umožňuje rozvoj lásky a kontemplace. Při četbě Josefových textů čtenář není obohacen jen poznatky, ale je stržen vnitřní proměňující silou, která je v nich obsažena.

Překlad je doplněn úvodní biografií Josefa Hesychasty a doslovem, v němž jsou přiblíženy některé aspekty starcovy duchovní zkušenosti: hesychasmus v historických i aktuálních souvislostech, modlitba srdce, starcovo silné téma asketického násilí, jež je nahlédnuto z exegetického a patristického úhlu a zkušenost zápasu se zkouškami a pokušeními. Neméně klíčové téma starcovy spirituality představuje pokora, vědomí vlastní slabosti a totální důvěrné odkázanosti na Boha. Hluboce zakotvený život v Kristu, přesahuje samotu athoské odloučenosti, stává se energií, která svou radiací mění svět a hesychastický ponor do modlitby srdce je nadějí pro budoucnost.

Publikace doplňuje monografii sestavitele Václava VENTURY Dej krev a získáš Ducha: Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty, která vyšla v naší edici v roce 2018.

JazykČeština, shrnutí ve francouzštině
Počet stran420
TypBrožovaná
Rok vydání2020
ISBN978-80-7465-431-2
Rozměry145 x 205 mm
EdicePravoslavné teologické myšlení

Václav Ventura patří k našim předním teologům, přednáší patrologii na Katolické teologické fakultě UK a bioetiku na Ústavu humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty téže univerzity. Je mimo jiné autorem dnes již klasického třídílného pojednání Spiritualita křesťanského mnišství.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři