Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Nil Sorský

Život a dílo prvního ruského hesychasty

Michal Řoutil

Ruský středověký asketa a mystik sv. Nil Sorský (1433–1508) se těší zájmu současných učenců již více než sto let – jeho dílo (či fragmenty z něj) byly přeloženy do většiny evropských jazyků. Touto publikací se k nim přidává i naše prostředí.

V první části knihy se autor věnuje životu sv. Nila, dobovému kontextu jeho působení (Moskevská Rus přelomu 15. a 16. století), dále pak analyzuje asketovy spisy nejen v kontextu ruské středověké kultury, nýbrž také z hlediska širších náboženských vztahů v oblasti Byzance, Balkánu a východní Evropy, zejména pak druhé vlny tzv. hesychastického hnutí.

Druhá část přináší překlady (z církevní slovanštiny ruské redakce do češtiny) veškerých dochovaných autorových spisů („Pravidla duchovního života“, „Pravidla mnišského života“, listy, modlitby, předmluvy ke „Sborníkům“, „Závěť“). Kniha rovněž obsahuje čtyři přílohy, a sice překlady kratších textů spojených se životem a duchovním dědictvím sv. Nila: „Vyprávění o skitu Nila Sorského“, „Závěť Innokentije Komelského“,Jak se svatý Nil Sorský zjevil ve snu velikému knížeti Ivanu Hroznému, poznámka o jeho životě a modlitba“ a „O zázracích otce našeho svatého Nila Divotvůrce“.

JazykČeština, anglické a ruské shrnutí
Počet stran258
Typvázaná
Rok vydání2022
ISBN978-80-7465-582-1
Rozměry145 x 210

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. (1973) ‒ zakladatel edice Pro Oriente: Dědictví křesťanského Východu a šéfredaktor ročenky Parrésia: Revue pro východní křesťanství. Absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ústav slavistických a východoevropských studií). Kromě slavistiky se věnuje studiu křesťanského Východu, osudům křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské genocidě. Působí též jako překladatel, editor a odpovědný redaktor.

Je autorem a spoluautorem knih Nevěřící, odejděte! (2020), Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923 (společně s P. Košťálovou a P. Novákem), J. Gebelt (ed.) Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě (2016), Dějiny Ruska (kol. aut., 2017) Dějiny Arménie (2023, v tisku).

Viz též academia.edu.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři