Čeština   |   English

Pro autory | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Pro autory

Příspěvky v oddílech Orthodoxia, Orientalia, Mezi Východem a Západem, Fontes, Z dějin vědy, v tematických blocích, případně v dalších oddílech určených redakcí, procházejí anonymním recenzním řízením. Každý příspěvek je posuzován dvěma nezávislými odborníky (ve sporných případech je vyžadován posudek třetí). Autorovi je výsledek recenzního řízení sdělen via e-mail.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Autoři zodpovídají za věcnou a obsahovou stránku textu. Užívání originálních abeced a písem je zcela v kompetenci autorů.

Níže uvedené pokyny pro autory jsou chápány jako závazné, nikoliv ovšem povinné. Vlastní pravidla či složitější strukturu textu je vždy nutno konzultovat s redakcí.

Uzávěrka čísla XI (2017) je 30. 9. 2017.


O nás

Novinky

Partneři