Čeština   |   English

Redakce | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Redakce

Redakce:

Šéfredaktoři:

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. a doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

Výkonná redaktorka:

ThLic. Jana Nováková, PhD.

Čestný předseda redakční rady:

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

Redakční rada (s udáním pracoviště):

Mgr. Walerian Bugel, dr.

Mgr. Marek Dospěl

Prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler, CSc.

Mgr. Vojtěch Kubec

PhDr. Marina Luptáková

Mgr. Monika Langrock, Th.D.

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Haig Utidjian, BSc, MSc(DIC), CASGSMD

ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.

O nás

Novinky

Partneři