Čeština   |   English

Redakce | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Redakce

Redakce:

Šéfredaktoři:

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. a doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

Výkonná redaktorka:

ThLic. Jana Nováková, PhD.

Čestný předseda redakční rady:

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

Redakční rada:

Mgr. Marek Dospěl, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Kubec

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.

Mgr. Monika Langrock, Th.D.

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Haig Utidjian, BSc, MSc(DIC), CASGSMD

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.

O nás

Novinky

Partneři