Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Připravujeme

Křesťanská Golgota v Malé Asii (1914–1923)

Sestavil, úvodem, doslovem a poznámkami opatřil Michal Řoutil

Republika bez žen

Enrico Molnár-Selli

Písně Panny Marie

Efrém Syrský

O Vtělení

Athanasios Alexandrijský

Bulharská středověká literatura

Výbor textů od 10. do počátku 15. století

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři