Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Arménská středověká literatura

Výbor textů z 5.–13. století

Anna Sochová (ed.)

Připravovaná antologie umožní českému čtenáři nahlédnout do pokladů arménské středověké literatury, a to v širokém záběru osmi století. Sborník bude mimo jiné obsahovat vybrané pasáže z Agathangelových „Dějiny Arménů“, jež se věnují přijetí křesťanství a jeho šíření v Arménii na počátku 4. století, část teologického traktátu „Odmítnutí sekt“ Eznika Kołbaciho, který je apologií křesťanství vůči řecké filosofii, markionismu, pohanství a perskému náboženství, dále část z Ełišēho díla „O Vardanovi a arménské válce“, věnovanému boji Arménů proti Peršanům, kteří se snažili v letech 449–451 vymýtit v Arménii křesťanství a prosadit jako státní náboženství zoroastrismus aj. Kniha rovněž obsahuje reedici překladů Bohumila Bareše (1906–1982) z jeho výboru nejstarší arménské literatury pod názvem Staré arménské pověsti (Praha 1958).

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři