Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Republika bez žen

Rozhovory se čtrnáctým stoletím

Enrico Molnár-Selli

Předkládaná kniha Enrica Molnára-Selliho je v pořadí druhou českou zprávou o mnišské republice Athos (první představuje monografie českého mnicha Sávy Chilandarce, kterou rovněž připravujeme v naší edici k vydání).

Autor Svatou horu navštívil jako poutník v létě roku 1935. Jeho cestovní zápisky z „evropského Tibetu“, jak Athos nazývá, hýří podrobnostmi o každodenním životě místních mnichů, dějinách poloostrova i pozoruhodnostech jednotlivých klášterů. Historickou hodnotu jeho pozorování ještě umocňuje řada fotografií, které na své cestě pořídil.

Ukázka z knihy:

Tu k nám zalehl od břehu táhlý, hluboký zvuk. Po krátké pomlčce se ozval znovu, sílil, slábl, znovu se stupňoval a odrážel od zelenavých skal. V kterémsi neviditelném klášteře vítají athonští monachové církevním zpěvem nový den. Slovům není rozumět, ale střídavě stupňovaný a opět odumírající zvuk mystického hymnu zní chvílemi jako úpění, nesmírný žal, chvílemi jako vítězné Hallelujah, kdy se duše pyšní a raduje, že odolala svodům a nástrahám, jakoby chtěla říci: v tomto znamení zvítězíš! A jindy opět jako lkaní nad věcmi dávno ztracenými, jako hlas nejvyšší a nesplnitelné touhy...

Údery vesel zpomalují. Dělníci i lodník se zbožně pokřižovali a hleděli mlčky do zelených hloubek omšelých skal…

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři