Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Symeón Nový Teolog a pravoslavná Tradice

Autor: Ilarion Alfejev
Přeložil: Antonín Čížek

Monografie metropolity Ilariona Alfejeva se věnuje životu a dílu jednoho z největších křesťanských mystiků vůbec, Symeónu Novému Teologovi (949‒1022).

V devíti kapitolách autor důkladně analyzuje vztah sv. Symeóna k bibli, dílům předchozích patristických autorů, bohoslužebné praxi, mnišství (zejména k okruhu konstantinopolského Studijského kláštera); stranou nezůstává ani polemika kolem jeho triadologického učení a ekklesiologických názorů. Centrální téma knihy, doprovázené množstvím citátů z díla tohoto byzantského autora, představuje mystická zkušenost sv. Symeóna, jeho učení o nestvořených energiích a sjednocení se s Bohem.

V naší edici dále vyšly tyto knihy metropolity Ilariona Alfejeva:

Mystérium víry. Uvedení do pravoslavné teologie (2016)

Kristus – Vítěz nad podsvětím (2013)

Izák Syrský a jeho duchovní odkaz (2010)

Metropolita Ilarion (vl. jm. Grigorij Valerjevič Alfejev, nar. 1966), doktor filosofie Oxfordské univerzity a doktor teologie L'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge v Paříži, patří k předním pravoslavným teologům dnešní doby. V úřadu biskupa vídeňského a budapešťského zastupoval v letech 2003–2009 Moskevský patriarchát u mezinárodních organizací v Bruselu i na řadě mezicírkevních a mezináboženských setkání.

I. Alfejev je autorem více než 500 publikací, z nichž byla řada přeložena do cizích jazyků. Z nejdůležitějších knih zmiňme alespoň monografie věnované Řehoři z Nazianzu (Жизнь и учение св. Григория Богослова. Moskva, 1998, 2001², 2007³; francouzská verze: Le chantre de la lumière. Initiation à la spiritualité de saint Grégoire de Nazianze. Paris, 2007), byzantskému mystikovi Symeónu Novému Theologovi (St Symeon the New Theologian and Orthodox Tradition, Oxford 2000, 2005²; ruská verze: Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание, Moskva 1998, 2001²) či dvousvazkové dílo věnované dějinám onomatodoxie a tzv. imjaslavským sporům na Athosu a v Rusku na přelomu 19. a 20. století (Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров. Sankt-Peterburg 2002, 2007²; italská verze: La gloria del Nome. L'opera dello schimonaco Ilarion e la controversia athonita sul Nome di Dio all'inizio dell XX secolo. Edizioni Qiqajon. Bose, Magnano, 2002; francouzská verze: Le mystère sacré de l'Eglise. Introduction à l'histoire et à la problématique des débats onomatodoxes. Fribourg, 2007). Do sedmi jazyků byl přeložen jeho úvod do pravoslavné dogmatiky (Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. Moskva 1996, 2000², 2004³, 20054, 20075). Za završení katechizačního úsilí autora lze jistě považovat třídílné kompendium nazvané lakonicky Pravoslaví, z něhož dosud vyšly dva objemné svazky (Православие. Том I: История, вероучение и каноническое устройство Православной Церкви. Moskva, 2008; Том II: Храм и икона. Таинства и обряды. Богослужение и церковная музыка. Moskva 2009).

Metropolita Ilarion Alfejev se rovněž věnuje vážné hudbě – jeho skladby Božská liturgie (Божественная Литургия), Celonoční bdění (Всенощное бдение), Vánoční oratorium (Рождественская оратория) a nejnověji též Umučení podle Matouše (Страсти по Матфею) byly s úspěchem provedeny v letech 2006–2009 mj. v Moskvě, Římě, New Yorku, Washingtonu, Torontu, Bostonu a Melbourne.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři