Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Kristus – Vítěz nad podsvětím

Téma sestoupení do pekel ve východokřesťanské tradici

Autor: Ilarion Alfejev
Přeložil: Antonín Čížek

Na byzantských a staroruských ikonách Kristova vzkříšení se nikdy nezobrazuje samotné vzkříšení – vyjití Krista z hrobu. Je na nich zobrazeno „Kristovo sestoupení do pekel“, nebo přesněji, vystoupení Krista z pekel. Kristus, někdy s křížem v ruce, je ukázán, jak odtud vyvádí Adama, Evu a další hrdiny biblické historie. Pod nohama Spasitele je černá propast podsvětí, na jejímž pozadí jsou zámky, klíče a úlomky brány, která kdysi zatarasila mrtvým cestu ke vzkříšení. I když byly v posledních několika stoletích při vytváření obrazu Kristova vzkříšení používány i jiné náměty, je kanonickým především popsaný ikonografický typ, protože odráží tradiční učení o sestoupení Krista do pekel, jeho vítězství nad smrtí, vzkříšení mrtvých a jejich vyvedení z pekla, kde byli drženi až do jeho vzkříšení. Tomuto učení, které je nedílnou součástí dogmatické a liturgické tradice pravoslavné církve, je věnována nová kniha metropolity Ilariona (Alfejeva).

Začíná pohledem na novozákonní texty a také na apokryfy a památky raně křesťanské poezie, které se týkají daného předmětu. Dále následuje přehledem příslušných textů východních církevních Otců a krátkým exkurzem do západní teologické tradice. Poté se obrací k hymnům sv. Efréma Syrského a kondakům sv. Romana Meloda, které se staly základem pro další liturgické texty. Nakonec jsou podrobně rozebírány liturgické texty Oktoichu a Postní a Květné Triody, které vypráví o Kristově sestoupení do pekla a jeho vítězství nad peklem a smrtí.

V edici již vyšly monografie metropolity Ilariona Alfejeva Izák Syrský a jeho duchovní odkazMystérium víry. Úvod do pravoslavné teologie; dále připravujeme knihy Symeon Nový Teolog a pravoslavná tradice; Život a dílo Řehoře z Nazianzu; Pravoslaví (svazky I a II).

JazykČeština
Počet stran290
TypVázaná
Rok vydání2013
ISBN978-80-7465-074-1
Rozměry215 x 215 mm

Metropolita Ilarion (vl. jm. Grigorij Valerjevič Alfejev, nar. 1966), doktor filosofie Oxfordské univerzity a doktor teologie L'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge v Paříži, patří k předním pravoslavným teologům dnešní doby. V úřadu biskupa vídeňského a budapešťského zastupoval v letech 2003–2009 Moskevský patriarchát u mezinárodních organizací v Bruselu i na řadě mezicírkevních a mezináboženských setkání.

I. Alfejev je autorem více než 800 publikací, z nichž byla řada přeložena do cizích jazyků. Z nejdůležitějších knih zmiňme alespoň monografie věnované Řehoři z Nazianzu (Жизнь и учение св. Григория Богослова. Moskva, 1998, 2001², 2007³; francouzská verze: Le chantre de la lumière. Initiation à la spiritualité de saint Grégoire de Nazianze. Paris, 2007), byzantskému mystikovi Symeónu Novému Theologovi (St Symeon the New Theologian and Orthodox Tradition, Oxford 2000, 2005²; ruská verze: Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание, Moskva 1998, 2001²) či dvousvazkové dílo věnované dějinám onomatodoxie a tzv. imjaslavským sporům na Athosu a v Rusku na přelomu 19. a 20. století (Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров. Sankt-Peterburg 2002, 2007²; italská verze: La gloria del Nome. L'opera dello schimonaco Ilarion e la controversia athonita sul Nome di Dio all'inizio dell XX secolo. Edizioni Qiqajon. Bose, Magnano, 2002; francouzská verze: Le mystère sacré de l'Eglise. Introduction à l'histoire et à la problématique des débats onomatodoxes. Fribourg, 2007). Do sedmi jazyků byl přeložen jeho úvod do pravoslavné dogmatiky (Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. Moskva 1996, 2000², 2004³, 20054, 20075). Za završení katechizačního úsilí autora lze jistě považovat třídílné kompendium nazvané lakonicky Pravoslaví, z něhož dosud vyšly dva objemné svazky (Православие. Том I: История, вероучение и каноническое устройство Православной Церкви. Moskva, 2008; Том II: Храм и икона. Таинства и обряды. Богослужение и церковная музыка. Moskva 2009).

Metropolita Ilarion Alfejev se rovněž věnuje vážné hudbě – jeho skladby Božská liturgie (Божественная Литургия), Celonoční bdění (Всенощное бдение), Vánoční oratorium (Рождественская оратория) a nejnověji též Umučení podle Matouše (Страсти по Матфею) byly s úspěchem provedeny v letech 2006–2009 mj. v Moskvě, Římě, New Yorku, Washingtonu, Torontu, Bostonu a Melbourne.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři