Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Doktrinální prameny raného křesťanství

sestavil Pavel Milko

Publikace „Doktrinální prameny raného křesťanství“ přináší dvojjazyčné vydání základních věroučných textů raného křesťanství. Jádro knihy představuje vydání a překlad základních věroučných textů prvních sedmi všeobecných sněmů, které považuje pravoslavná církev za kritérium orthodoxie a většina křesťanských denominací za věroučně konstituující.

Soubor textů rozšiřují západní sněmy o milosti 5. a 6. století a důležité prameny byzantského křesťanství 9. ‒ 14. století.

Veškeré prameny jsou doplněny úvody a základními komentáři.

Pavel Milko (1971) přednáší pravoslavnou dogmatiku a byzantskou filosofii na Husitské teologické fakultě, kde působí v Ústavu východního křesťanství.

V letech 1997–2001 vydával časopis Orthodox revue, оd roku 2002 do roku 2010 vedl mezinárodní časopis Byzantinoslavica. Revue internationale des Etudes Byzantines, nyní je jedním ze dvou šéfredaktorů ročenky Parrésia. Revue pro východní křesťanství. V edici Pro Oriente vydal knihy Órigenés učitel (2008) a Úvod do byzantské filosofie (2009), do češtiny přeložil např. Mystagógické katechese sv. Cyrila Jeruzalémského (1997) nebo Veliký velkopostní kánon sv. Ondřeje Krétského (2003).

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři