Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

O Pasše (Peri Pascha)

Autor: Melitón ze Sard
Přeložila, úvodní studii sepsala a komentáře sestavila Monika Recinová

Spis O Pasše (Peri Pascha), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů raného křesťanství. Pochází z okruhu maloasijských kvartodecimánů, kteří slavili křesťanskou Paschu na památku smrti Krista – pravého Beránka v časové shodě s židovským svátkem Pesach.

Autor v jedinečné ukázce dobové rétoriky zformuloval typologický výklad starozákonního Exodu jako předobrazu novozákonních událostí spásy skrze Kristovu smrt a vzkříšení. Spis O Pasše představuje starobylý liturgický text, nebo lépe liturgickou homilii a křesťanskou verzi židovské hagady, který reinterpretuje starší židovské a křesťanské tradice a osvětluje dosud neznámé stránky duchovního života prvních křesťanských obcí.

Záměrem předkládané práce není pouze zpřístupnit nový překlad spisu O Pasše, nýbrž také zohlednit současnou odbornou diskusi nad dílem Melitóna ze Sard, a tím podnítit hlubší studium tohoto významného raněkřesťanské­ho díla.

Počet stran196
TypVázaná
Rok vydání2010
ISBN978-80-87378-56-4
Rozměry145 x 210 mm

Monika Recinová vystudovala latinskou filologii a religionistiku, postgraduálně studuje filosofii.

Zabývá se především problémem recepce řecké filosofické theologie v patristických textech. Publikovala několik odborných překladů z latiny a řečtiny. V edici Pro Oriente vydala v roce 2019 překlad spisu Athénagora z Athén Přímluva za křesťany.

„… kniha dává možnost prožít velikonoční triduum, především Velký pátek, v podobě, kdy se formovala křesťanská liturgie. Využili jsme tohoto textu při velkopáteční liturgii při uctívání kříže – nezapomenutelné.“

Dominik kardinál Duka, OP, „Dobrá kniha roku 2011“, in: Katolický týdeník 9/2012 (29. 2. 2012), příloha, s. B.

* * *

Komentovaný překlad nejstaršího dochovaného liturgického textu Peri Pascha z roku 170 po Kr., jehož autorem je Melitón ze Sard, přeložila a okomentovala Monika Recinová z českobudějovické Teologické fakulty. V češtině vychází pod názvem O Pasše.

Melitónův text je vedle Janova evangelia nestarším dochovaným křesťanským textem s velikonoční tematikou. „Mně vždycky připadalo, že velikonoční liturgie je hodně starobylá a přemýšlela jsem, co všechny ty symboly a gesta znamenají, no a s dalším studiem jsem došla k tomu, že značí tajemství Krista, ovšem jsou vyjádřeny ve velmi starobylé formě, která sahá hodně daleko, a proto jsem se pídila po těch počátcích křesťanských Velikonoc. Melitónův text (...) v jádru obsahuje to, co později rozvíjí celá liturgická velikonoční tradice, takže smyslem překladu knihy i úvodní studie bylo vrátit se ke kořenům křesťanských Velikonoc“, říká autorka komentovaného překladu Monika Recinová o svém zaujetí starověkým textem.

V úvodní studii se kniha O Pasše zabývá například výpočtem data Velikonoc, původem křesťanských improperií, které se zpívají při uctívání kříže Velkého pátku, a pojednává také o rané teologii těchto křesťanských svátků. „Vedle toho se zohledňují také určité antické tradice, které se v tom textu odrazily a v neposlední řadě je třeba pojednat o jednom fenoménu toho textu, a to je raný antijudaismus, protože Melitónův text (...) obsahuje obvinění Židů z Bohovraždy, což je nauka, která byla odmítnuta církví na 2. Vatikánském koncilu v deklaraci Nostra Aetate“, dodává Recinová s tím, že text už byl jednou přeložen. Přeložil jej dr. J. Novák ještě v době komunismu. Nové vydání však zohledňuje současné melitónovské studie, které jsou k dispozici, takže čtenář zde přístupnou formou nalezne úvodní studii jak k Melitónovu textu, tak k jeho době a obsahu.

(redakčně a jazykově upraveno)

Zdroj:http://www.proglas.cz/detail-clanku/vysel-komentovany-preklad-nejstarsiho-liturgickeho-textu-s-velikonocni-tematikou.html

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři