Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Mystérium víry

Uvedení do pravoslavné teologie

Autor: Ilarion Alfejev
Překlad: Antonín Čížek

V edici PRO ORIENTE připravujeme k vydání již třetí knihu metropolity Ilariona Alfejeva (dříve viz Izák Syrský a jeho duchovní odkaz a Kristus ‒ vítěz na podsvětím).

Kniha „Mystérium víry“ se stala nejpopulárnějším a nejpřekládanějším dílem autora (v Rusku dosud vyšla v devíti vydáních a byla přeložena do řady evropských jazyků).

Z předmluvy autora:

Tato kniha byla napsána „jedním dechem“ během velkého postu roku 1992. Ve své původní podobě měla být výběrem materiálů pro přednášky z dogmatické teologie, které nebyly určeny pro tisk. Kniha spatřila světlo světa v roce 1996 díky iniciativě skupiny studentů pravoslavného teologického Institutu svatého Tichona.

Kniha není systematickým výkladem dogmatické teologie pravoslavné církve. Žánr knihy lze definovat jako osobní komentáře autora, pravoslavného kněze, k dogmatům pravoslavné církve. Kniha proto spíše klade otázky, než na ně odpovídá. Protože je dílo adresováno širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o učení pravoslavné církve v jeho historickém vývoji a v jeho vztahu k současným problémům, autor považoval za nezbytné dát čtenářům možnost slyšet živý hlas učitelů církve a některých z jejích předních teologů, a proto doslova uvádí jejich výroky o základních dogmatech věrouky.

[…]

Pravoslavná teologie budovaná na duchovní zkušenosti, která je cizí racionalismu a scholastice, zůstává v dnešních dnech stejně živou a působivou, jak tomu bylo před stovkami let. Před člověkem vždy stály a stojí stejné otázky: Co je pravda? Jaký je smysl života? Jak dosáhnout pravého poznání Boha a blaženosti v Bohu? Když vyčerpá všechny otázky lidského ducha, nesnaží se křesťanství mít poslední slovo. Odhaluje však jinou realitu, která natolik převyšuje všechno, co nás obklopuje v pozemském životě, že, když se s ní člověk setká, zapomene na své otázky a rozpaky, protože jeho duše se dotkne Božství a utichá v očekávání tajemství, které nemůže vyjádřit žádné lidské slovo.

JazykČeština
Počet stran242
TypBrožovaná
Rok vydání2016
ISBN978-80-7465-209-7
Rozměry145 x 205 mm

Metropolita Ilarion (vl. jm. Grigorij Valerjevič Alfejev, nar. 1966), doktor filosofie Oxfordské univerzity a doktor teologie L'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge v Paříži, patří k předním pravoslavným teologům dnešní doby. V úřadu biskupa vídeňského a budapešťského zastupoval v letech 2003–2009 Moskevský patriarchát u mezinárodních organizací v Bruselu i na řadě mezicírkevních a mezináboženských setkání.

I. Alfejev je autorem více než 800 publikací, z nichž byla řada přeložena do cizích jazyků. Z nejdůležitějších knih zmiňme alespoň monografie věnované Řehoři z Nazianzu (Жизнь и учение св. Григория Богослова. Moskva, 1998, 2001², 2007³; francouzská verze: Le chantre de la lumière. Initiation à la spiritualité de saint Grégoire de Nazianze. Paris, 2007), byzantskému mystikovi Symeónu Novému Theologovi (St Symeon the New Theologian and Orthodox Tradition, Oxford 2000, 2005²; ruská verze: Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание, Moskva 1998, 2001²) či dvousvazkové dílo věnované dějinám onomatodoxie a tzv. imjaslavským sporům na Athosu a v Rusku na přelomu 19. a 20. století (Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров. Sankt-Peterburg 2002, 2007²; italská verze: La gloria del Nome. L'opera dello schimonaco Ilarion e la controversia athonita sul Nome di Dio all'inizio dell XX secolo. Edizioni Qiqajon. Bose, Magnano, 2002; francouzská verze: Le mystère sacré de l'Eglise. Introduction à l'histoire et à la problématique des débats onomatodoxes. Fribourg, 2007). Do řady jazyků byl přeložen jeho úvod do pravoslavné dogmatiky (Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. Moskva 1996). Za završení katechizačního úsilí autora lze jistě považovat třídílné kompendium nazvané lakonicky Pravoslaví, z něhož dosud vyšly dva objemné svazky (Православие. Том I: История, вероучение и каноническое устройство Православной Церкви. Moskva, 2008; Том II: Храм и икона. Таинства и обряды. Богослужение и церковная музыка. Moskva 2009).

Metropolita Ilarion Alfejev se rovněž věnuje vážné hudbě – jeho skladby Božská liturgie (Божественная Литургия), Celonoční bdění (Всенощное бдение), Vánoční oratorium (Рождественская оратория) a nejnověji též Umučení podle Matouše (Страсти по Матфею) byly s úspěchem provedeny v letech 2006–2009 mj. v Moskvě, Římě, New Yorku, Washingtonu, Torontu, Bostonu a Melbourne.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři