Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Rusko-český slovník pravoslavné kultury

Michal Řoutil

Předkládaná publikace představuje vůbec první fundamentální zpracování této vrstvy lexikální zásoby ruštiny u nás. Zaměřuje se nejen na základní pojmy ruské pravoslavné tradice, ale uvádí čtenáře rovněž do širšího církevního, historického a kulturního kontextu pravoslaví.

Slovník sestává z více než 15 000 hesel uspořádaných metodou tzv. hnízdování. Většina z nich je obohacena o etymologický výklad pojmu, dále uvádí ustálené obraty s ním spojené, odvozená slova a synonyma, příp. antonyma. Důležitou součástí jsou rovněž výklady jednotlivých termínů, které společně s přehlednou strukturou umožňují rychlou a spolehlivou orientaci v konkrétní problematice. Kniha obsahuje více než 200 ilustrací a čtenář jistě ocení také řadu přehledových schémat, tabulek a nákresů.

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. (1973) ‒ zakladatel edice Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu a šéfredaktor ročenky Parrésia. Revue pro východní křesťanství, absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ústav slavistických a východoevropských studií). Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké kultury, rozkol ruské církve v polovině 17. století a staroobřadní hnutí. Na Katolické teologické fakultě téže univerzity absolvoval kurz syrské aramejštiny a v oblasti syrologie rovněž publikuje. Věnuje se také studiu křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské genocidě. Působí jako překladatel, editor a odpovědný redaktor několika knižních řad.

Více viz: academia.edu

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři