Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Pronásledování křesťanů v antice

Autor: Wolfram Kinzig
Přeložil: Vlastimil Drbal

K pronásledování křesťanů v antice lze přistupovat z různých úhlů. Ten, který zvolil Wolfram Kinzig, spojuje vhodným způsobem literární zprávy křesťanských autorů s moderním historickým a archeologickým bádáním, díky němuž bylo nutné některé tradiční představy revidovat. Sledujeme tak fenomén pronásledování křesťanů v antické době od počátků, kdy křesťané tvořili pouhou sektu uvnitř židovství, až po dobu Diokleciánovu. Autor navíc do své publikace zahrnuje i pronásledování křesťanů ve 4. století po Kr. jak v římské říši, tak i mimo její hranice.

Německý církevní historik Wolfram Kinzig působí na univerzitě v Bonnu. Je předním badatelem zabývajícím se problematikou antického křesťanství, k níž uveřejnil řadu publikací.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři