Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Kniha o Svaté Hoře Athonské

Sáva Chilandarec

Kniha Sávy Chilandarce (vl. jm. Slavibor Breüer, 1837–1911) o Athosu, jež vyšla roku 1911 v Praze, byla vůbec první systematičtější prací v češtině, která se věnovala tomuto centru pravoslavné duchovnosti.

Současné vydání nepředstavuje pouhou reedici díla ‒ obsahuje rovněž redakční poznámky, bibliografická upřesnění a doslov, v němž je významná osobnost knihovníka srbského Chilandarského kláštera Sávy zhodnocena nejen vzhledem k našemu prostředí, nýbrž také k okruhu jihoslovanskému.

 

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři