Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Bohulibé dobrodružství

Naratologická analýza byzantských vyprávění prospěšných pro duši

Autorka: Markéta Kulhánková

Předkládaná monografie si klade za cíl komplexní naratologickou analýzu žánru byzantské hagiografie „vyprávění prospěšného pro duši“. Výchozí korpus textů pro výzkum tvoří sedm sbírek ze 4. až 10. století: Historia monachorum in Aegypto, Palladiova Historia Lausiaca, sbírka vyprávění spojených se jménem otce Daniela ze Sketis, Pratum spirituale Ioanna Moscha, dvě sbírky Anastasia Sinajského a příběhy Paula z Monembasie. Analýza využívá zejména metody klasické strukturalistické naratologie obohacené poznatky naratologie diachronní. Jednotlivé kapitoly se věnují struktuře vyprávění a jejímu vývoji, kategoriím prostoru a času a funkcím vypravěče, jeho vztahu k autorovi a hrdinům a práci s narativními rovinami. Zkoumání textů z různých úhlů pohledu ústí do pokusu o nastínění vývoje narativních strategií v žánru.

Kniha vychází v němčině pod titulem: Das gottgefällige Abenteuer. Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählungen.

JazykNěmčina, anglické shrnutí
Počet stran170
TypVázaná
Rok vydání2015
ISBN978-80-7465-175-5
Rozměry145 x 205 mm

Markéta Kulhánková (1976) působí od roku 2007 jako odborná asistentka v Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Její badatelský zájem se soustředí do oblasti neogrecistiky a byzantologie, věnuje se také literárním vztahům a paralelám mezi Západem a Východem v pozdním středověku a raně byzantským narativním textům; z řečtiny i novořečtiny rovněž překládá. V edici Pro Oriente vyšel v roce 2011 její výbor z byzantské žebravé poezie K čertu ať táhne studium a v roce 2014 antologie Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy. Byzantská vyprávění prospěšná pro duši.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři