Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

O Vtělení

Autor: Athanasios Alexandrijský
Přeložil a úvodem do díla opatřil Pavel Milko

Athanasios Alexandrijský (zem. 375), neochvějný bojovník proti ariánům, zvaný Veliký či Otec orthodoxie, patří mezi nejvýznačnější alexandrijské patriarchy. Jeho dílo zaujímá v teologii období po sněmu v Nikáji (325) jedno z centrálních míst a řada Athansiových prací zůstává podnes trvalou součástí teologické pokladnice.

První český překlad spisu „O Vtělení“, prvního systematického pojednání o Vtělení v dějinách křesťanství, je obohacen o množství poznámek a rozsáhlý úvod do Athanasiova myšlení. Přesto, že se zřejmě jedná o Athanasiovo rané dílo, jedná se o vynikající úvod do jeho teologie, a svým významem a obsahem také o zásadní úvod do východokřesťanské antropologie, soteriologie a christologie.

Pavel Milko (1971) přednáší pravoslavnou dogmatiku a byzantskou filosofii na Husitské teologické fakultě, kde působí v Ústavu východního křesťanství.

V letech 1997–2001 vydával časopis Orthodox revue, оd roku 2002 do roku 2010 vedl mezinárodní časopis Byzantinoslavica. Revue internationale des Etudes Byzantines, nyní je jedním ze dvou šéfredaktorů ročenky Parrésia. Revue pro východní křesťanství. Je autorem knih Órigenés učitel (2008) a Úvod do byzantské filosofie (2009), do češtiny přeložil např. Mystagógické katechese sv. Cyrila Jeruzalémského (1997) nebo Veliký velkopostní kánon sv. Ondřeje Krétského (2003).

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři