Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Dějiny křesťanství v Asii

Díl první: od počátků do roku 1500

Autor: Samuel H. Moffett
Přeložila: Drahomíra Michnová

Předkládaný první svazek dvoudílné monografie Samuela Hugha Moffetta, emeritního profesora na Princetonské univerzitě, představuje první pokus o komplexní zachycení historie křesťanství a církve v Asii. Zaplňuje tak mezeru, jež byla odborníky z mnoha oborů nahrazována celou knihovnou dílčích prací, nezříd­ka však těžko přístupných.

Uspořádání knihy je podřízeno jednak obvyklé chronologické periodizaci, jednak geografickému klíči – šíření křesťanství na největším kontinentu naší planety nebylo procesem kontinuálním a bezproblémovým, podílela se na něm řada civiliza­cí, kultur i etnik. V neposlední řadě si autor také klade otázku, proč evangelizační snahy nevedly k christianizaci Asie a naopak zde došlo k utvrzení jiných náboženství.

Přinejmenším do konce 12. století patřilo prvenství v misionářských aktivitách v této oblasti Perské církvi. Až na několik výjimek (františkánské misie k mongolským chánům a do Číny aj.) je proto tento svazek věnován dějinám Perské církve, a to nejen na jejím tradičním území, tj. ve starověkém Meziříčí (Mezopotámii, dnešním Iráku), ale i v Afghánistánu, Indii, Střední Asii, Mongolsku a Číně. Zvláštní důraz autor klade na postupný zrod Perské církve, důležité církevní sněmy, teologické autority (Jaballaha, Dadišo, Rabbula), významná centra učenosti (Edessa, Seleukeia-Ktésifon, Nisibis), dále pak na vztah křesťanů k zoroastrovské sásánovské dynastii a později k muslimským ummájovským a abbásovským chalífům či pohanským mongolským ílchánům. K nejpropracovanějším částem knihy patří popis evangelizačních aktivit nestoriánských misionářů, zejména pak analyzování vlivu syrského jazyka a písma na kultury a písemnictví stepních národů a také na indické a čínské křesťanství.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři