Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Vidět Boha, jaký je

Autor: Sofronij Sacharov
Přeložil: Antonín Čížek

Život v Duchu. Zkušenost jiného bytí. Praxe kajícné a kontemplativní modlitby, jež uvolňuje lidského ducha z jařma zemské tíže, ze všech determinant našeho neproměněného světa, a uvádí jej do pravé svobody v Kristu, „do svazku lásky“.

Právě takovou perspektivu lidského vzestupu předkládá „duchovní autobiografie“ archimandrity Sofronije (Sacharova). Jedná se o poselství člověka, jenž prožil většinu tragického 20. století a neztratil víru. Naopak – uchoval „tradici Otců“ v podobě, která je zároveň blahoslavenstvím i výzvou pro každého z nás. Držíte v rukou knihu, která se okamžitě po svém vydání v roce 1985 stala klasikou novodobé m ystické a asketické křesťanské literatury.

JazykČeština
Počet stran281
TypBrožovaná
Rok vydání2017
ISSN978-80-7465-286-8
Rozměry145 x 205 mm
EdicePravoslavné teologické myšlení

Аrchimandrita Sofronij Sacharov (vl. jménem Sergej Semjonovič Sacharov, 1896‒1993) patřil k předním pravoslavným asketům a mystikům 20. století. Jako žák a bibliograf jiného význačného askety Siluána Athoského (vl. jménem Semjon Ivanovič Antonov, 1866‒1938) pronikl do hlubin mystického života.

Po revolučních událostech v rodném Rusku se rozhodl odejít v roce 1921 do emigrace. Žil v Itálii, Berlíně, a poté v Paříži, kde mj. krátce navštěvoval pravoslavný Institut sv. Sergije Radoněžského. Vidění nestvořeného světla, kterého se mu dostalo na Paschu roku 1924, jej přivedlo k rozhodnutí zasvětit zbytek života Bohu. Na konci roku 1925 odcestoval na Athos, kde vstoupil do ruského kláštera sv. Panteleimona; o dva roky později zde přijal mnišské postřižiny. Zásadní událost v jeho životě představovalo setkání se starcem Siluánem, jehož se stal horlivým učedníkem a jež ho zasvětil do tajemství Ježíšovy modlitby.

V roce 1947 byl se skupinou ruských mnichů z politických důvodů vyhoštěn z Athosu a usadil se v Paříži. Roku 1959 odešel do Velké Británie, kde ve městě Maldon v hrabství Essex založil dodnes činný klášter sv. Jana Křtitele (Patriarchal Stavropegic Monastery of St. John the Baptist; монастырь Святого Иоанна Предтечи).

Аrchimandrita Sofronij Sacharov je autorem několika knih na téma duchovního života, z nichž k nejvýznamnějším patří životopis „Starec Siluán“ (1948) a popis vlastní asketické cesty „Vidět Boha, jaký je“ (1985).

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři