Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Svatí a hříšníci

Staroruská literatura 11.-12. století


Přeložil: Michal Téra

Publikace věnovaná staroruské literatuře nabízí překlady originálních textů, které vznikly ve východoslovanském prostoru v 11. a na počátku 12. století. Jedná se o texty, které dosud nebyly do češtiny přeloženy, nebo je jejich překlad již zastaralý. Do souboru byly zařazeny texty hagiografické, homiletické, autobiografické, epistolární a právní. Konkrétně se jedná o legendy sepsané pečerským mnichem Nestorem o Borisi a Glebovi a o igumenovi kyjevsko-pečerské lávry Feodosiovi, kázání Feodosije Pečerského, Paměť a pochvala knížete Vladimíra od mnicha Jakova, Poučení Vladimíra Monomacha, jeho list knížeti Olegu Svjatoslaviči a obě verze staroruské právní památky Ruská pravda opatřené výkladovými komentáři. Ke každému překladu je připojena odborná studie osvětlující vznik, obsah a kontext jednotlivého díla.

JazykČeština, anglické a ruské resumé
Počet stran277
TypVázaná
Rok vydání2015
ISBN978-80-7465-164-9

Michal Téra (1976) patří k předním mladým slavistům dneška. V letech 1996‒2003 vystudoval obor historie na FF UK v Praze a v letech 2003‒2007 působil jako doktorand na Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK. Dnes přednáší na Katedře literární kultury a slavistiky FF Univerzity Pardubice. Odborně se zaměřuje na dějiny Slovanů v raném středověku, slovanskou archaickou a lidovou kulturu, sociální, politické a kulturní dějiny slovanských národů. Kromě desítek odborných statí a studií je rovněž autorem monografie „Perun: bůh hromovládce. Sonda do slovanského archaického náboženství“ (Praha – Červený Kostelec 2009) a překladu nejstarší staroruské kroniky Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský.

Přínášíme vám barevné varianty některých ilustrací obsažených v knize:

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři