Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Ruská středověká literatura

Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.–14. století


Přeložili: Emilie Bláhová, Zoe Hauptová, Václav Konzal

Přijetím křesťanství v roce 988 se Rusi otevřela cesta k nezměrnému kulturnímu a duchovnímu bohatství Byzance – ať už přímo nebo prostřed­nictvím kulturních tradic jihoslovanských – a částečně i ke kultuře Slovanů západních. Zvlášt­ní význam tu mělo působení písemnictví bulhar­ského a českého. Ve staroslověnském jazyce tak na Rus přicházely spisy nejrůznějších žánrů, především knihy liturgické a biblické, ale i díla přeložená z řečtiny.

Od 11. století se pak na Rusi vytvářelo vlastní mnohotvárné písemnictví, jehož vývoj zachycuje v reprezentativních ukázkách tento výbor. Soustřeďuje se především na žánry a texty, které dosud v českém překladu nemáme. Čtenář tu nalezne homilie Ilariona, metropolity kyjevského, Kirila Turovského a Serapiona Vladimírského, legendy o sv. Borisu a Glebovi či Ser­geji Radoněžském, vyprávění o slavných kníža­tech Andreji Bogoljubském, Alexandru Něvském a Michailu Černigovském. Duchovní poezie je zastoupena liturgickým textem Službou ke cti Borise a Gleba, světská próza originálně pojatým osudem Digenise Akrity, Daniilův poutnický ces­topis do Svaté země je naučnou prózou s množ­stvím kulturních údajů a historických informací o středověké křesťanské kultuře. Vypravěčským uměním a asketickou moralitou upoutají ukázky Kyjevskopečerského paterika, dokonalejší obraz duchovní atmosféry Kyjevské Rusi pomohou do­tvořit ukázky literatury polemické a přípis intelektuálského „ztracence“ Daniila Zatočnika. K lepší orientaci v žánrovém bohatství památek Kyjevské Rusi napomáhají úvody předeslané jednotlivým památkám, a zejména úvodní historicko-literární studie.

Kniha je reedicí publikace Písemnictví ruského středověku (Praha 1989).

JazykČeština
Počet stran370
TypVázaná
Rok vydání2013
ISBN978-80-7465-046-8
Rozměry165 x 235 mm

Přinášíme vám některé barevné reprodukce z obrazové přílohy, kterou najdete v knize.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři