Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Řeči na obranu obrazů

Autor: Jan Damašský
Přeložil, úvodem a doslovem opatřil Tomáš Mikulka

Kniha obsahuje vůbec první kompletní překlady do češtiny tří spisů sv. Jana Damašského († 749), jež jsou dnes známy jako „řeči na obranu obrazů“. Tyto texty zásadně ovlivnily chápání náboženského zobrazování jak na křesťanském Východě, tak Západě. V úvodu knihy se překladatel věnuje sv. Janu Damašskému jako významné osobnosti raně středověkého myšlení a zasazuje vznik a obsah spisů do dobového kontextu, tj. ikonoklastických sporů 8. století; v závěru nazvaném Obraz a jeho zařazení do liturgie dle učení Otců církve se pak věnuje smyslu ikony a jejímu zařazení do liturgie.

JazykČeština
Počet stran156
TypVázaná
Rok vydání2012
ISBN978-80-7465-017-8
Rozměry145 x 205 mm

Tomáš Mikulka (nar. 1985 v Kyjově) vystudoval klasický řecký jazyk a slovanskou jazykovědu na FF UK v Praze (2005–2010). Po ukončení vysokoškolského studia vstoupil do Řádu bratří kazatelů (dominikáni) a přijal řeholní jméno Kliment. V současné době absolvuje studia filosofie a teologie v toulouské dominikánské provincii. Zabývá se problematikou cyrilometodějské misie, zejména recepcí patristické literatury a myšlení ve slovanském prostředí.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři