Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Církevní rozkol a slovanský svět

Autor: Boris N. Florja
Z ruského originálu “У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.)”, Petrohrad 2004, přeložil Michal Téra

Kniha ruského historika Borise Nikolajeviče Florji se zabývá náboženskými vztahy ve slovanském světě bezprostředně po církevním rozkolu roku 1054. Věnuje se církevní unii Bulharska a Srbska s Římem v první třetině 13. století a jejich následné cestě ke konfrontaci s latinským světem a příklonu k Byzanci, česko-ruským vztahům v raném středověku či roli Uherského království v papežské politice. Analýze rovněž podrobuje postavení Rusi ve středověké Evropě, a to v širším kontextu vztahů se západními sousedy a Vatikánem, ale také s přicházející tatarskou hrozbou.

Kniha dále obsahuje podrobný výkladový rejstřík a unikátní obrazovou přílohu.

JazykČeština, anglické resumé
Počet stran192
TypBrožovaná
Rok vydání2014
ISBN978-80-7465-097-0
Rozměry145 x 205 mm

Boris Nikolajevič Florja (1937) patří k nestorům ruské medievistiky, je autorem více než 200 publikací. Soustředí se především na raně středověké dějiny střední a východní Evropy, Balkánu a Rusi.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři