Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Palestinská církev dnes

Politická a teologická problematika na pozadí situace církví v Sýrii, Libanonu a Jordánsku

Autor: Monika Šlajerová

Palestinští křesťané jsou původními a přímými dědici nejstarší církve světa, církve Svaté země. Jak se tito křesťané vypořádali s politicky komplikovaným 20. stoletím, tedy především se vznikem státu Izrael, ale i s rozpadem Osmanské říše a s britskou mandátní správou? Proč a jak došlo k politizaci a národnímu uvědomění palestinských církví? Je v církvích Svaté země politický konflikt reflektován teologicky? A jak se vypořádávají palestinští teologové s užitím Starého zákona k politickým nárokům? To je pouze několik otázek, na něž hledá předkládaná práce odpověď. Zároveň si klade otázku, jaký je postoj palestinských křesťanů Jeruzaléma a Západního břehu a jejich církví k tématu okupace a izraelsko-palestinskému konfliktu. Jako úvod do problematiky představuje regionální a historický kontext současného politického a teologického vývoje blízkovýchodních křesťanů a jejich církví na území tzv. Velké Sýrie (Sýrie, Libanon, Jordánsko).

V edici rovněž připravujeme další autorčinu knihu, Libanonské rozhovory.

Počet stran292
TypVázaná
Rok vydání2009
ISBN978-80-87378-02-1
Rozměry145 x 210 mm

Monika Langrock (Šlajerová) vystudovala evangelickou teologii (ETF UK, Mgr., Th.D.) a v nakladatelství Pavel Mervart publikovala též knihu Libanonské rozhovory (2012). V současné době pracuje na postdoktorandském projektu Grantové agentury Akademie věd zabývajícím se rolí libanonských církví v národní politice Libanonu – dalším výstupem tohoto projektu bude monografie Hopes and frustrations of Lebanese Christians. Al-ihbat al-masihi – reasons and measures taken.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři