Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Moudrost Etiopie

Amharská přísloví

Autoři: Pavel Mikeš, Zdeněk Poláček

Kniha Moudrost Etiopie obsahuje 201 běžně užívaných amharských přísloví. Každé přísloví je vytištěno amharským písmem fidäl a opatřeno fonetickým přepisem, aby se s jeho amharským (často rýmovaným) zněním mohl seznámit i ten, kdo amharskou abecedu neovládá. Následuje český překlad a odpovídající české přísloví – pokud se podařilo najít analogii. Takto sestavená sbírka nemá obdoby a představuje světový unikát. Srovnání amharských přísloví s českými podává svědectví o univerzalitě lidského myšlení a morálního cítění, neboť v obou jazycích jsou vyjadřovány v podstatě stejné či podobné životní pravdy a zkušenosti, morální zásady a imperativy, byť v obou případech je obecný myšlenkový význam přísloví podpořen odkazy na osobité rysy a jevy domácí hmotné a duchovní kultury. Lidová slovesnost a s ní i přísloví patří k nejniternějším vrstvám starobylých kultur, zveme vás tímto k seznámení s moudrostí nejpočetnějšího křesťanského národa Afriky. Text doprovází 31 barevných ilustrací akademického malíře Borise Jirků.

Počet stran112
TypVázaná
Rok vydání2008
ISBN978-80-86818-79-5
Rozměry160 x 240 mm

PhDr. Pavel Mikeš

se narodil v roce 1960 v Českých Budějovicích. V letech 1979–1984 studoval afrikanistiku a orientalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté působil v Orientálním ústavu v Praze. Od roku 1999 pracuje jako diplomat na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a pro Evropskou unii. Současně přednáší pro různé africké a evropské instituce. Zabývá se otázkami bezpečnosti a soužití růz­ných kultur a politickou a ekonomickou integrací afrického kontinentu.

Autorovy knižní publikace: Čas je dar Afriky (společně s Hynkem Adámkem, 2000), Etiopské bajky a pohádky (2003), Hanzelka a Zikmund. Fotografie z Etiopie (editor, 2007).

PhDr. Zdeněk Poláček, CSc.

se narodil v roce 1944 v Třebíči. V letech 1961–1962 studoval dějiny filozo­fie a dějepis na Filozolické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, poté se věnoval amharské filologii a angličtině na Orientalistické fakultě Leningrad­ské státní univerzity (1963–1966) a na Haile Sellassie I. University v Addis Abebě (1968–1969). Studia ukončil v roce 1969 na Filozofické fakultě UK v Praze (obor etiopistika). V roce 1973 získal vědeckou hodnost CSc. V letech 1973–1995 praco­val v Orientálním ústavu ČSAV (AV ČR) v Praze. Specializoval se na etiopistická studia se zvláštním zřetelem k lexikografii, lexikologii a gramatice amharského ja­zyka. V letech 1986–1990 působil v Akademii etiopských jazyků v Addis Abebě. V letech 1995–2006 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (1996–2001 velvyslancem ČR v Etiopii, 2002–2006 v Saudské Arábii).

Autorovy knižní publikace: Etiopie (s J. Filipem a kol., 1981), Etiopie (1981), Somálská demokratická republika, Džibutská republika (in: Pantůčková, J. a kol., Střední a východní Afrika, 1989), A Concise Sociopolitical Dictionary: English-Amharic (s M. Azzänäm a T. Täsfayem, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1990). Překlady: Henoch (z klasické etiopštiny, in: Knihy tajemství a moudrosti I. Mimobiblické židovské spisy: Pseudepigrafy, Vyšehrad, Praha 1995, s. 81–184).

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři