Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Justinián

Život a vláda východořímského císaře

Autor: Mischa Meier
Přeložil: Vlastimil Drbal

Jednou z výrazných změn, k nimž došlo v pozdní antice, bylo přenesení hlavního města říše z Říma do nově založené Konstantinopole, která se na dalších tisíc let stala centrem východořímské, resp. byzantské říše. Jejím nejvýznačnějším panovníkem byl bezpochyby císař Justinián I. (527–565), jemuž je věnována tato monografie německého historika M. Meiera. V českém překladu je tato kniha vůbec první publikací, jež se podrobněji zabývá dobou Justiniánovou – přitom války proti Vandalům, Gótům i Peršanům, kodifikace římského práva, povstání Nika, ale i bohatá umělecká činnost za vlády Justiniánovy, kterou přibližuje obrazová příloha, tvoří významné období dějin na přelomu mezi antikou a středověkem.

Titul je vyprodán.

 

Počet stran192
TypBrožovaná
Rok vydání2009
ISBN978-80-86818-88-7
Rozměry118 x 180 mm

Mischa Meier (nar. 1971) je vedle Hartmuta Leppina v současnosti v Německu nejlepším znalcem Justiniánovy doby. Studoval klasickou filologii, historii a pedagogiku na univerzitě v Bochumi. Těžištěm jeho odborné práce je pozdní antika a především doba Justiniánova. V roce 2002 obhájil M. Meier habilitační práci Das andere Zeitalter Justinians, která následujícího roku vyšla i knižně (Das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 6. Jh. n. Chr., Göttingen 2003, 2. vyd. 2004) – v Německu kniha vyvolala širokou odbornou diskuzi. V návaznosti na klasické dílo německého byzantologa Bertholda Rubina (1911–1990) Das Zeitalter Justinians (sv. 1: Berlin 1960; sv. 2: New York 1995) zde M. Meier nově interpretuje Justiniánovu dobu (např. se domnívá, že dobytí vandalské říše v severní Africe nebylo plánovanou akcí), přičemž věnuje zvláštní pozornost morovým epidemiím, povstání Nika! ad. Celkově Justiniánovu epochu interpretuje negativněji, než jak bylo u dřívějších děl obvyklé. Předkládaná kniha o Justiniánovi (vyšla v německém originálu v roce 2004) je syntézou Meierovy habilitační práce. V letech 1999–2004 přednášel M. Meier na univerzitě v Bielefeldu, od roku 2004 je profesorem na univerzitě v Tübingenu.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři