Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Hymny o ráji

Efrém Syrský
Ze syrštiny přeložila a výkladovými poznámkami opatřila Mlada Mikulicová, přebásnil P. Vladimír Mikulica.

Předkládaná kniha představuje první český překlad „Hymnů o ráji“ svatého Efréma Syrského.

Svatý Efrém se narodil kolem roku 306 patrně v severosyrském městě Nisibis, dnešním Nusajbínu (Nusaybin) v Turecku. Zpráv o jeho životě není mnoho a ještě méně údajů je jistých. Podle zmínky v některých hymnech pocházel z křesťanské rodiny. Tíhl k samotě a patrně prožil nějaký čas v poustevnách, avšak brzy byl povolán činnému životu. Stal se jáhnem biskupa Jakuba (asi 308–338) a v jáhenské službě setrval i za jeho nástupců. Jeho úlohou bylo vyučovat ve víře a ve znalosti Písma svatého a zpívat svatou liturgii. Jeho biblická rozjímání mají podobu písní ve slokách s refrénem, který zpíval chór. Jako melódos – regens chori zapojil do liturgického zpěvu také ženskou scholu.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři