Čeština   |   English

Archiv novinek | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Archiv novinek

23.02.2017 - V časopise Listy filologické 3-4 (2016) vyšla recenze Ireny Zachové na překlad spisu Ióanna Klimaka Nebeský žebřík.

číst více >>

31.12.2016 - Redakce přeje svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2017!

20.10.2016 - V časopise Dějiny a současnost 8/2016 vyšla recenze Martin Šorma na knihu S. A. Ivanova Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství

číst více >>

03.10.2016 - Vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na výstavu Arménské knižní umění, která proběhne v NK Praha od 12. do 25. října t. r., na níž bude rovněž prezentován jako 36. svazek edice Pro Oriente stejnojmenný výpravný katalog

číst více >>

09.06.2016 - Vážení čtenáři, právě vyšel 35. svazek edice Pro Oriente - kniha metropolity Ilariona Alfejeva Mystérium víry. Až do září lze knihu objednat pouze u nakladatele.

číst více >>

16.05.2016 - Vážení čtenáři, právě vyšel 34. svazek edice Pro Oriente - překlad raně středověkého spisu Jeskyně pokladů od M. Mikulicové.

číst více >>

13.05.2016 - Vážení čtenáři, právě vyšel 33. svazek edice Pro Oriente - monografie A. Külzera Byzanc.

číst více >>

10.05.2016 - Vážení čtenáři, kolegové a přátelé - redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku (L503) nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (12.-15.5.), kde budou k mání jak dvě novinky, tak další publikace.

číst více >>

26.04.2016 - V těchto dnech jsme odeslali do tisku 33. a 34 svazek edice Pro Oriente - monografii A. Külzera Byzanc a překlad raně středověkého spisu Jeskyně pokladů M. Mikulicové.

číst více >>

06.02.2016 - Na blogu nitriaorthodoxy.blogspot.cz vyšla recenze Jan Křipače na knihu Nebeský žebřík Ióanna Klimaka.

číst více >>

30.01.2016 - V časopise Rossica Olomucensia (LIV, 1/2015) vyšla recenze Jitky Komendové na sedmý svazek ročenky Parrésia.

číst více >>

26.01.2016 - Právě vyšel 32. svazek edice Pro Oriente - překlad asketického spisu byzantského mystika Ióanna Klimaka Nebeský žebřík od A. Sarkissian.

číst více >>

21.01.2016 - Právě vyšel 31. svazek edice Pro Oriente - monografie M. Kulhánkové Bohulibé dobrodružství. Naratologická analýza byzantských vyprávění prospěšných pro duši (v němčině).

číst více >>

01.01.2016 - Redakce přeje svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2016!

15.12.2015 - V těchto dnech jsme odeslali do tisku 31. svazek edice Pro Oriente - monografii M. Kulhánkové Bohulibé dobrodružství. Naratologická analýza byzantských vyprávění prospěšných pro duši (v němčině).

číst více >>

03.11.2015 - Právě vyšel 30. svazek edice Pro Oriente ‒ antologie staroruské literatury 11.‒12. století Svatí a hříšníci (přeložil M. Téra).

číst více >>

06.10.2015 - V časopise Listy filologické 1-2 (2015) vyšla recenze J. Pavlíka na knihu M. Kulhánkové Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy. Byzantská vyprávění prospěšná pro duši.

číst více >>

21.09.2015 - V časopise Dějiny a současnost (7/2015) vyšla recenze na knihu Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika, kterou přeložil M. Téra.

číst více >>

14.08.2015 - Vážení čtenáři, nové číslo ročenky Parrésia (VIII, 2014) vyšlo 14. srpna. Až do konce září, kdy bude revue distribuována do knihkupectví, si ji můžete objednat v redakci.

číst více >>

13.07.2015 - Na serveru iliteratura.cz vyšla recenze na knihu S. A. Ivanova Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství.

číst více >>

14.05.2015 - Vážení čtenáři, kolegové a přátelé - redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve k návštěvě stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (14.-17.5.)!

11.05.2015 - Právě vyšel 29. svazek edice Pro Oriente - monografie S. A. Ivanova Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství (přeložili J. Komendová a M. Řoutil).

číst více >>

30.03.2015 - V časopisu Studia Mediaevalia Bohemica (5/2013) právě vyšlo zamyšlení J. Komendové nad knihami ruského byzantologa S. A. Ivanova.

číst více >>

30.01.2015 - V časopise Graeco-latina Brunensia /č. 19/2 (2014)/ vyšla recenze O. Cikána na první tři svazky ediční řady Byzantská knihovna.

číst více >>

09.01.2015 - Právě vyšel 28. svazek edice Pro Oriente - překlad M. Téry Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika.

číst více >>

01.01.2015 - Redakce přeje svým čtenářům a kolegům úspěšný rok 2015!

12.12.2014 - V těchto dnech jsme odeslali do tisku 28. svazek edice Pro Oriente - překlad M. Téry Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika.

číst více >>

22.10.2014 - Vážení kolegové, revue Parrésia byla i pro rok 2015 zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

číst více >>

01.09.2014 - V časopise Dějiny a současnost 6/2014 vyšel rozhovor J. Komendové s naším autorem, ruským byzantologem S. A. Ivanovem

číst více >>

18.08.2014 - Vážení čtenáři, právě vyšel sedmý svazek ročenky Parrésia (VII/2013). Až do konce září, kdy bude revue distribuována do knihkupectví, si ji můžete objednat k zaslání poštou v redakci.

číst více >>

25.07.2014 - Vážení čtenáři, právě jsme odevzdali do tisku sedmý svazek ročenky Parrésia (VII/2013), jenž vyjde 6. srpna.

02.07.2014 - Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás nový oddíl nazvaný „Materiály“, v němž naleznete v el. verzi doplňující informace k publikacím v tištěné podobě revue.

16.06.2014 - Právě vyšel 27. svazek edice Pro Oriente - monografie ruského historika B. N. Florji Církevní rozkol a slovanský svět.

číst více >>

12.05.2014 - Vážení čtenáři, redakce ročenky Parrésia vás srdečně zve na návštěvu stánku nakladatelství Pavel Mervart na veletrhu Svět knihy v Praze (15.-18.5.). K zakoupení zde bude mj. nový, již 26. svazek edice Pro Oriente Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy.

číst více >>

28.04.2014 - V časopise Salve 4 (2013) vyšla recenze Josefa Bartoně na Slovník raněkřesťanské literatury Východu M. Starowieyského.

číst více >>

18.03.2014 - V časopise Listy filologické 136 (2013) vyšla recenze R. Fialové na knihu A. Sarkissianové Ať múzy promluví. Tři byzantská kvazidramata.

číst více >>

09.03.2014 - V časopise Konštantínove listy 6 (2013) vyšla recenze M. Škutové na knihu S. A. Ivanova Byzantské misie.

číst více >>

03.02.2014 - Vážení kolegové, revue Parrésia byla právě zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

číst více >>

01.01.2014 - Vážení čtenáři, redakce ročenky Parrésia vám přeje mnoho zdraví a tvůrčích sil v roce 2014!

19.12.2013 - Dne 19. prosince vyšel 25. svazek edice Pro Oriente - monografie metropolity Ilariona Alfejeva Kristus - Vítěz nad podsvětím

číst více >>

16.12.2013 - V časopise Teologické texty 4/2013 vyšla recenze Davida Vopřady na knihu prof. Marka Starowieyského Slovník raněkřesťanské literatury Východu

číst více >>

11.12.2013 - Dne 10. prosince vyšly dva nové svazky edice Pro Oriente (č. 23 a 24) - Moniky Langrock Hopes and frustrations of Lebanese Christians a Barhebraeova Kratochvilná vyprávění.

číst více >>

05.12.2013 - V časopise Dějiny a současnost 9/2013 vyšla recenze Michala Téry na knihu Niny V. Sinicynové Odysea Maxima Řeka

číst více >>

20.11.2013 - V těchto dnech byly do tiskárny poslány dvě knihy - Barhebraeova Kratochvilná vyprávění a Moniky Langrock Hopes and frustrations of Lebanese Christians, obě vyjdou 10. prosince t.r.

číst více >>

25.10.2013 - V časopise Nový Orient 2/2013 vyšla recenze na Slovník M. Starowieyského od P. Košťálové, text naleznete v oddílu Recenze a ohlasy.

číst více >>

14.10.2013 - Ke knize M. Starowieyského byla doplněna recenze R. Zarzeczného, S.J., z časopisu Orientalia Christiana Periodica 1/2013 (v italštině).

číst více >>

01.10.2013 - V těchto dnech bylo do knihkupectví distribuováno nové číslo ročenky Parrésia (VI/2012).

číst více >>

15.05.2013 - Právě vyšel 22. svazek edice Pro Oriente, monografie A. E. Müllera Hora Athos. Dějiny mnišské republiky.

číst více >>

01.05.2013 - Právě vyšel 21. svazek edice Pro Oriente, monografie N. V. Sinicynové Odysea Maxima Řeka. Renesanční Itálie - Athos - Moskevská Rus

číst více >>

Novinky

Partneři